Elektrische voertuigen opladen via openbare verlichting

20 november 2019

Honda legt zich niet enkel toe op het ontwikkelen en bouwen van elektrische voertuigen. Het merk richt zich ook op de omkadering.

Zo gaat Honda een partnerschap aan met Ubricity, een Duits bedrijf. Dit bedrijf beschikt over technologie om voertuigen op te laden via verlichtingspalen. Dit kan zeer interessant zijn op bijvoorbeeld parkings. Elk initiatief om tot meer en efficiëntere laadinfrastructuur te komen is uiteraard toe te juichen.

Vraag:
Is dit bekend bij u of uw diensten? Kan er gekeken worden of er in Gent mee geëxperimenteerd kan worden?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het systeem om voertuigen te laden via verlichtingspalen is ons bekend maar dit werd nog niet verder onderzocht aangezien dit kadert binnen het verder onderzoek naar andere laadoplossingen bovenop het basisnet dat nu wordt uitgerold.

Momenteel werkt Gent aan het uitrollen van een basisnet i.s.m. Fluvius. Dat loopt t.e.m. 2020 en heeft als doel dat elke Gentenaar een (standaard) publieke laadpaal binnen wandelafstand krijgt.

Het mobiliteitsbedrijf bouwt aan een strategie met oog op verdere uitrol van het laadnetwerk bovenop het basisnet. Deze strategie dient de infrastructuur versterkt af te stellen op de noden.

Het gebruik van lantaarnpalen voor laden heeft allicht zijn ruimtelijke beperkingen omdat de uitrol van lantaarnpalen nu eenmaal niet steeds de logica van parkeer- en laadstrategie volgt.  Ook DWBW moet bij verder onderzoek betrokken worden gezien zij geen voorstander zijn van dubbel gebruik van lantaarnpalen (veiligheid, aansprakelijkheid, etc.). Desalniettemin nemen we de optie mee om nader te bekijken.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.