verkeerssituaties rond en in de omgeving van de Watersportbaan

6 november 2019

Gemeenteraadslid Stephanie D'Hose kreeg van een buurtbewoner diverse signalen met betrekking tot de omgeving van de Watersportbaan.

 

Gemakshalve werd een lijst gebundeld, aangevuld door foto's, zodat de bevoegde diensten dit kunnen bekijken:

Ter hoogte van de Zuiderlaan (aan Basic Fit) richting tegenwijzerzin (richting Verenigde Natieslaan). 

Het voetpad (kant Watersportbaan zelf) is erg schuin afgezakt, wat gevaarlijke situaties kan opleveren voor voetgangers

Er is aan de ene kant van de weg, vlak naast de Watersportbaan, over enkele honderden meters  een fietspad voorzien (dat heel wat breder is dan elders rond de Watersportbaan), maar er is geen looppiste voorzien.

Aan de kant van Basic Fit ontbreekt er een voetpad. Wie te voet van de Blaarmeersen komt (via de uitgang naast de Basic-fit), dient tweemaal over te steken om naar de wat verder gelegen bushaltes te gaan. Dat is ook zo richting topsporthal.

Kan het voetpad aan de kant van de Watersportbaan worden heraangelegd?

Kan er een voetpad worden aangelegd aan de overkant van de weg, dit  minstens tot aan de respectievelijke bushaltes.

Ter hoogte van de Noorderlaan, nabij Drongenbrug.

Er is op de Noorderlaan een fietspad met een smalle voetgangerstrook voorzien langs de kant van de Watersportbaan ("het water"), doch de voetgangersstrook stopt ter hoogte van de "Westerlaan" (nabij Drongenbrug), net op de plaats waar een tweetal jaren geleden een nieuw stuk piste aangelegd is.

Op het nieuw aangelegde  (donkerrood gekleurde) fietspad dienen de fietsers in 2 richtingen te rijden (gezien er daar geen fietspad is aan de overkant van de weg).

Kan de situatie voor voetgangers verduidelijkt worden?

Noorderlaan, ter hoogte van GUSB-zwembad en Koninklijke roeivereniging (Watersportlaan).

Het fietspad of voetpad en de looppiste werd hier onlangs heraangelegd. Voor de voetgangers is het echter een onduidelijke situatie: er is een rode oversteekplaats voorzien voor de fietsers die uitkomt op een zwart fietspad. Er is geen oversteekplaats voor voetgangers voorzien.

Worden voetgangers geacht om eerst een omweg maken via de Kanodreef (die naar de Koninklijke roeivereniging loopt)?

Neermeerskaai ter hoogte van de Europabrug.

Voetgangers die richting Albertbrug wensen te gaan, beschikken over de lengte van een twintigtal meter over een (grijs) voetpad, dat doodloopt op een breed fietspad.

Veel wandelaars met honden verkiezen langs de waterkant te wandelen, maar er is over een ruime afstand geen voetpad voorzien (enkele honderden meter verder is dat voetpad er wel).

Bij duisternis is het niet zonder gevaar om op dat fietspad te wandelen, vooral omdat de bomen er voor heel wat schaduw zorgen en de straatverlichting het fietspad nauwelijks nog bereikt.

Kan de situatie voor voetgangers verduidelijkt worden?

Neermeerskaai, kruispunt ter hoogte van de Europabrug richting Blaarmeersen (foto 6)

Er is bewegwijzering voor fietsers die via de tunnel naar Drongenstation of Blaarmeersen willen rijden. Maar er is echter een onduidelijke/gevaarlijke situatie voor de fietsers die vanuit stad richting Europabrug rijden en over de Europabrug richting Rijsenbergstraat willen rijden.  

Kan de situatie verduidelijkt worden voor fietsers die zich naar de fietsstrook aan de verkeerslichten van de Europabrug willen begeven om er links af te slaan en hun traject te vervolgen over de Europabrug?

Verlengde Neermeerskaai ( ‘Aan de Bocht’).

Het wegdek is weggezakt, sterk afhellend naar de waterkant.

Kan de weg daar genivelleerd worden?

Bewegwijzering naar de ingang van de Blaarmeersen voor bezoekers die naar de "camping Blaarmeersen" zoeken.

Om het even uit welke richting bezoekers of klanten voor de camping op de Blaarmeersen komen: in beide richtingen worden betrokkenen telkens in eerste instantie geconfronteerd met een uitrit. Nieuwe bezoekers weten meestal niet dat de inrit tussenin ligt, net naast de Topsporthal (Bloso).

Aan elke uitrit zou een wegwijzer naar de inrit kunnen geplaatst worden om dit te verhelpen.

Antwoord:

Ter hoogte van de Zuiderlaan (aan Basic Fit) richting tegenwijzerzin (richting Verenigde Natieslaan):
Het voetpad (kant Watersportbaan zelf) is erg schuin afgezakt, wat gevaarlijke situaties kan opleveren voor voetgangers

De heraanleg van dit voetpad is momenteel niet opgenomen in de planning van de wegendienst en zal ook bekeken worden in kader van ontharding eerder dan vernieuwing. De diensten voegen dit toe aan de te onderzoeken dossiers en nemen het eventueel mee in de totaalvisie voor de zone Blaarmeersen-Watersportbaan.

Er is aan de ene kant van de weg, vlak naast de Watersportbaan, over enkele honderden meters een fietspad voorzien (dat heel wat breder is dan elders rond de Watersportbaan),
maar er is geen looppiste voorzien.

Het fietspad ter hoogte van de Basic Fit is een dubbelrichtingsfietspad. Net voorbij de Belvedèreweg (stadinwaarts gezien) is er een oversteekplaats voor fietsers, waarna men opnieuw op 2 enkelzijdige fietspaden uitkomt. Een dubbelrichtingsfietspad moet minimaal 2,50 m breed zijn. In principe zou er nog een schrikstrook moeten aangelegd worden tussen een dubbelrichtingsfietspad en de rijweg.

Aan de kant van Basic Fit ontbreekt er een voetpad. Wie te voet van de Blaarmeersen komt (via de uitgang naast de Basic-fit), dient tweemaal over te steken om naar de wat verder gelegen bushaltes te gaan. Dat is ook zo richting topsporthal. Kan het voetpad aan de kant van de Watersportbaan worden heraangelegd?
Kan er een voetpad worden aangelegd aan de overkant van de weg, dit minstens tot aan de respectievelijke bushaltes.

Naast de Basic Fit ligt geen voetpad, aangezien de nodige ruimte hiervoor ontbreekt. Er werd wel een zone afgebakend door blokken, waarachter een voetganger bescherming heeft. Hier een volwaardig voetpad aanleggen vergt onteigeningen. Aan de overzijde van de baan bevindt zich wel een voetpad. Een aanpak van deze zone zal best kaderen in een totaalvisie voor de zone Blaarmeersen-Watersportbaan.

Ter hoogte van de Noorderlaan, nabij Drongenbrug:
Er is op de Noorderlaan een fietspad met een smalle voetgangerstrook voorzien langs de kant van de Watersportbaan ('het water'), doch de voetgangersstrook stopt ter hoogte van de 'Westerlaan' (nabij Drongenbrug), net op de plaats waar een tweetal jaren geleden een nieuw stuk piste aangelegd is.

Op het nieuw aangelegde (donkerrood gekleurde) fietspad dienen de fietsers in 2 richtingen te rijden (gezien er daar geen fietspad is aan de overkant van de weg).
Kan de situatie voor voetgangers verduidelijkt worden?

Ter hoogte van de bocht Noorderlaan-Paddelstraat moeten de staduitwaarts rijdende fietsers inderdaad oversteken. Dit is een gevolg van de ingrepen die AWV verderop aan het kruispunt Paddelstraat – Kreekstraat uitvoerde. In samenspraak met AWV wordt bekeken hoe deze verkeersknoop in de toekomst kan verbeterd worden. Voetgangers mogen, wanneer er geen voetpad aanwezig is, medegebruik maken van het fietspad, mits ze voorrang verlenen aan de fietsers.

Noorderlaan, ter hoogte van GUSB-zwembad en Koninklijke roeivereniging (Watersportlaan):
Het fietspad of voetpad en de looppiste werd hier onlangs heraangelegd. Voor de voetgangers is het echter een onduidelijke situatie: er is een rode oversteekplaats voorzien voor de fietsers die uitkomt op een zwart fietspad. Er is geen oversteekplaats voor voetgangers voorzien.
Worden voetgangers geacht om eerst een omweg te maken via de Kanodreef (die naar de Koninklijke roeivereniging loopt)?

De rode oversteek is duidelijk een fietspad. Het voetpad aan de waterkant loopt verder door langsheen de waterkant, en buigt inderdaad af naar de Kanodreef. Maar: voetgangers mogen, wanneer er geen voetpad aanwezig is, medegebruik maken van de  fietspadoversteek, mits ze voorrang verlenen aan de fietsers (idem dito voor de lopers die hier oversteken).

Neermeerskaai ter hoogte van de Europabrug:
Voetgangers die richting Albertbrug wensen te gaan, beschikken over de lengte van een twintigtal meter over een (grijs) voetpad, dat doodloopt op een breed fietspad.
Veel wandelaars met honden verkiezen langs de waterkant te wandelen, maar er is over een ruime afstand geen voetpad voorzien (enkele honderden meter verder is dat voetpad er wel).
Bij duisternis is het niet zonder gevaar om op dat fietspad te wandelen, vooral omdat de bomen er voor heel wat schaduw zorgen en de straatverlichting het fietspad nauwelijks nog bereikt.
Kan de situatie voor voetgangers verduidelijkt worden?

Aangezien er zich geen functies aan de waterkant bevinden, en er een voetpad is aan de kant van de huizen, werd ervoor gekozen om aan de waterkant enkel een fietspad te voorzien, kaderend in de groenas. Ook hier werd de beschikbare ruimte geoptimaliseerd. Voetgangers kunnen in dit deel aan de kant van de bewoning wandelen.

Neermeerskaai, kruispunt ter hoogte van de Europabrug richting Blaarmeersen:
Er is bewegwijzering voor fietsers die via de tunnel naar Drongenstation of Blaarmeersen willen rijden. Maar er is echter een onduidelijke/gevaarlijke situatie voor de fietsers die vanuit stad richting Europabrug rijden en over de Europabrug richting Rijsenbergstraat willen rijden.
Kan de situatie verduidelijkt worden voor fietsers die zich naar de fietsstrook aan de verkeerslichten van de Europabrug willen begeven om er links af te slaan en hun traject te vervolgen over de Europabrug?

Binnen een zone 30 is het niet gebruikelijk om elke potentiële oversteek aan te duiden. Zo worden zebrapaden ook enkel op de belangrijkste straathoeken en aan scholen aangelegd in een zone 30. Het feit dat er een verbreding van het fietspad naar de rijweg toe aangelegd werd, duidt op een plaats waar fietsers kunnen oversteken. Zij hebben hier echter geen voorrang bij deze oversteek. Bijgevolg kan men dit ook niet aanduiden met een fietsoversteek.

Verlengde Neermeerskaai ( ‘Aan de Bocht’).
Het wegdek is weggezakt, sterk afhellend naar de waterkant. Kan de weg daar genivelleerd worden?

De heraanleg van het wegdek is voorzien in het dossier cluster Neermeerskaai. Alle reeds beschikbare info hierover kan U ook terugvinden op onze website volgens onderstaande link. https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/openbare-wegenwerken-uw-buurt/openbare-werken-gent-centrum/openbare-werken-ontwerpfase/nekkersberglaan-en-belvedereweg

Initieel zouden deze werken begin 2020 in uitvoering moeten gaan maar: Vooraf de geplande wegen-en rioleringswerken Nekkerbergslaan-cl moeten de hoogspanningsleidingen van Infrabel verplaatst worden. Infrabel heeft, op 14 10 2019, het studiebureau opdracht gegeven om daarvoor een aanbestedingsdossier op te maken. Als de hoogspanningsleidingen verplaatst zijn kunnen de andere nutsbedrijven hun leidingen verplaatsen. Die verplaatsing en of vervanging van de nutsleidingen zal dan ook in “Aan de Bocht” gebeuren. Daarna kunnen de wegen-en rioleringswerken starten. Wij schatten dat dat binnen anderhalf jaar zal zijn.

De werken aan de Bocht maken deel uit van de werken Nekkerberglaan-cl. Een fasering van die werken is nog niet gekend, die wordt nog besproken. Voor de aanvang van de werken gaat een infovergadering door, samen met de aannemer van de werken. Daarop wordt onder andere de fasering van de werken besproken.

Gelet op het feit dat we over deze locatie meerdere aanhoudende klachten krijgen waarbij het voor de Dienst Wegen onmogelijk is om in kader van regulier onderhoud hier nog enig soelaas te brengen en een tijdelijke oplapbeurt al met de aannemer zou moeten gebeuren, gaan we hier toch onderzoeken om het dit gedeelte te nivelleren met asfalt. Als dit al kan zonder omgevingsvergunning zou dit in het voorjaar (ten vroegste vanaf maart 2020) kunne uitgevoerd worden ondanks dat dit een spijtige investering is tov de geplande nieuw aanleg.

Bewegwijzering naar de ingang van de Blaarmeersen voor bezoekers die naar de 'camping Blaarmeersen' zoeken.
Om het even uit welke richting bezoekers of klanten voor de camping op de Blaarmeersen komen: in beide richtingen worden betrokkenen telkens in eerste instantie geconfronteerd met een uitrit. Nieuwe bezoekers weten meestal niet dat de inrit tussenin ligt, net naast de Topsporthal (Bloso).
Aan elke uitrit zou een wegwijzer naar de inrit kunnen geplaatst worden om dit te verhelpen.

Men probeert steeds het aantal wegwijzers te reduceren om alle info leesbaar te houden. Het is duidelijk leesbaar dat de uitritten, uitritten zijn, wegens het verbodsbord om in te rijden. Mensen die de weg volgen, komen snel aan de inrit, waar de camping wel aangeduid staat.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.