Wegdek Ledergemstraat Oostakker

5 november 2019

De afgelopen weken klagen veel bewoners uit de Ledergemstraat over lawaaioverlast.

Reeds vanaf 4u30 in de ochtend is er  heel wat bedrijvigheid in de straat. Het wegdek is niet aangepast aan het zware verkeer dat af- en aanrijdt voor de bouw van het bedrijvencomplex.

Vraag:
Komen er snelheidsremmende maatregelen ? De leefbaarheid in deze straat staat onder druk. Zal er, eens het complex af is, ook zwaar verkeer door de straat denderen? Bij een eventuele heraanleg zouden de omwonenden graag een voetpad in de straat krijgen.

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid

Antwoord:
In de Ledergemstraat geldt een snelheidsbeperking van 30km/h. In 2016 bereikten er ons reeds klachten over te hoge snelheid van voertuigen eigen aan de bedrijfsactiviteit. In 2017 voerde het mobiliteitsbedrijf snelheidsmetingen uit in de straat. Hieruit bleek dat 75% van de bestuurders zich aan de toegelaten snelheid hield en 85% van de bestuurders maximaal 33km/h reed. Vanuit deze cijfers bleek dus dat het snelheidsregime vrij goed gerespecteerd wordt. De straat kent zeker geen grotere snelheidsproblematiek dan vele gelijkaardige straten. Snelheidsremmers zijn dan ook niet voorzien.

Indien er bouwwerken in de straat bezig zijn kan de situatie tijdelijk afwijken van normaal. We rekenen er op dat de situatie zich terug normaliseert nadat de werken afgelopen zijn.
Momenteel is er geen heraanleg van de straat gepland. DWBW monitort de staat van de weg en trottoirs regelmatig en bepaalt aan de hand daarvan in welke straten onderhoudswerken of eventueel heraanleg noodzakelijk is.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.