4de pijler ontwikkelingssamenwerking

14 mei 2008
Binnen ontwikkelingssamenwerking is er tegenwoordig veel sprake van de zogenaamd 4de pijler. Het woord doet vermoeden dat het om een nieuw fenomeen gaat, terwijl de enige nieuwigheid alleen is dat het kind nu een naam heeft.

De 1ste pijler binnen OS is de offici?le samenwerking tussen twee overheden. De 2e pijler gaat over multilaterale samenwerking, internationale organisaties zoals de Europese Commissie of de VN. De 3e pijler zijn samenwerkingsinitiatieven door de overheid erkende ngo?s. Met de 4e pijler daarentegen bedoelt men burgerinitiatieven opgezet door bijvoorbeeld vriendengroepen, bedrijven, vakbonden, ziekenfondsen, scholen e.a. die vanuit hun eigen werking solidair willen zijn met mensen uit het zuiden. Uit een studie van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) blijkt dat binnen de 4e pijler ongeveer 1100 initiatieven bestaan, dat er 25 000 ? 60 000 vrijwilligers bij betrokken zijn, en dat er jaarlijks 47 ? 68 mio euro wordt opgehaald.

Ook de Vlaamse overheid heeft recent de zogenaamde 4e pijler ontdekt en werkt aan een website om ??n en ander samen te brengen.

  • Heeft het stadsbestuur weet van burgerinitiatieven in onze stad (de zogenaamde 4e pijler)?
  • Voeren wij als stadsbestuur een beleid terzake?
  • Stimuleren wij dergelijke initatieven?
  • Welke beleidslijnen willen we als stadsbestuur in dit kader ontwikkelen?
  • Zullen we als stadsbestuur samenwerken met de Vlaamse overheid ter stoffering van de webstek www.4epijler.be?

Sofie Bracke
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Een deel van uw antwoord wordt inderdaad gegeven in het kader van ons beleidsplan, dan toch een antwoord op uw verschillende vragen. Tot nu toe werd er nog geen gericht beleid gevoerd rond dergelijke initiatieven, maar ze zijn wel nooit uitgesloten geweest van sensibiliserende activiteiten in Gent, want we ondersteunen natuurlijk al vele jaren initiatieven die er op gericht zijn de Gentse bevolking te sensibiliseren rond de wereldverhoudingen en ontwikkelingssamenwerking. Verenigingen die een actieve werking op Gents grondgebied kunnen aantonen, kunnen in het kader van het subsidiereglement subsidies aanvragen en daar is geen voorwaarde voorzien met betrekking tot hun statuut.

In het beleidsplan dat we later deze avond zullen bespreken, is dus als nieuwe actie opgenomen dat wordt gewerkt aan ondersteuning van particuliere initiatieven, wat wij noemen ?Gentenaars zonder grenzen?. Dat slaat hoofdzakelijk op concrete projecten in het zuiden, dus niet sensibilisering in het noorden waarvoor regelmatig, trouwens nu al, vragen tot ondersteuning worden ontvangen die we dan wel moeten afwijzen. We voorzien daarvoor nu al een budget van 20.000 euro. We zijn aan het onderzoeken, samen met onze Dienst Noord-Zuid, op welke wijze dat geld zal worden besteed. Daarvoor zal een reglement moeten worden uitgewerkt. Daarvoor zal een adviestraject moeten worden uitgewerkt. We gaan daarvoor een voorstel uitwerken dat dan natuurlijk evident zal worden voorgelegd aan de STAR, de Gentse Adviesraad inzake ontwikkelingssamenwerking.

Ik denk dat dit het belangrijkste antwoord is. Voor het overige moedigen wij de ontwikkeling van die website www.vierdepijler.be zeker en vast aan. Misschien kunnen we straks nader toelichting geven als we het beleidsplan bespreken.

Tom Balthazar
Schepen van Milieu en Sociale Zaken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.