Behalen rijbewijs als onderdeel van een activeringstraject naar werk

16 december 2019

In het bezit zijn van een rijbewijs is een belangrijk pluspunt bij het solliciteren. Het wordt vaak gevraagd door werkgevers in functie van de job alsook in het kader van woon-werkverkeer: soms zijn werkplekken (industrieterreinen) moeilijk tot niet bereikbaar met het openbaar vervoer.

In BCSD Algemene Zaken van 28 augustus 2018 werd goedkeuring verleend om de kosten voor de voorbereiding van het praktijkexamen rijbewijs en de kost van het praktijkexamen ten laste te nemen en de helft van het bedrag terug te vorderen van de cliënt a rato van € 25/maand.

Vraag:
Bij hoeveel cliënten werden, tot op heden, de kosten voor het praktijkexamen ten laste genomen?

Wat is het totale bedrag dat ten laste werd genomen?

Bij hoeveel cliënten,  die hun rijbewijs behaald hebben, heeft dit effectief geleid tot een tewerkstelling?

Antwoord:
1.Bij hoeveel cliënten werden, tot op heden, de kosten voor het praktijkexamen ten laste genomen ?

Tot nu toe werden er voor 19 cliënten kosten voor het rijbewijs ten laste genomen.

2.Wat is het totaal bedrag dat ten laste genomen werd ?

Het totale bedrag is op heden 10.644,5 euro.

2. Bij hoeveel cliënten die hun rijbewijs behaald hebben, heeft dit effectief geleid tot een tewerkstelling ?

Het is momenteel nog te vroeg om hierover resultaten te rapporteren. Immers 13 van de 19 werkzoekenden zijn nog bezig met hun activeringstraject. Eens er  resultaten bekend zijn, zullen ze gemonitord worden  in de jaarlijkse rapportering in het kader van de delegatie van bevoegdheden.

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal beleid & Armoedebestrijding, Gezondheid & Zorg,  Seniorenbeleid en Financiën

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.