Kinderopvang stadspersoneel tijdens vakantieperiodes

20 mei 2008
Kinderopvang tijdens de vakantieperiodes is een probleem. Voor veel ouders is het een onmogelijke opdracht om voor hun kinderen gedurende de lange zomervakantie en de andere vakantieperiodes opvang te voorzien.

Om aan een grote zorg van haar personeel tegemoet te komen en tevens als werkgever de tevredenheidsgraad van het personeel te verhogen, zou de stad opvangmogelijkheden kunnen organiseren.

Mogelijke initiatieven zijn een (vakantie)cr?che of kinderopvang. Zo voorziet het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld in een dagelijkse opvang in het provinciaal recreatiedomein Wachtebeke.

  • Is het stadsbestuur bereid te onderzoeken of een cr?che en andere vormen van kinderopvang tijdens de schoolvakanties voor de kinderen van het stadspersoneel kunnen worden voorzien?
  • Is het stadsbestuur bereid te onderzoeken of het stadspersoneel nog andere diensten kan worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld een strijkcentrale?
  • Indien niet, welke zijn hierbij de overwegingen?

Sofie Bracke
Gemeenteraadslid

Antwoord:

SCHEPEN PEHLIVAN is zich ervan bewust dat de kinderopvang in het Gentse een probleem vormt. Schepen Coddens doet al het mogelijke om aan voldoende plaatsen tegemoet te komen. Hoe groot de nood is kan momenteel niet worden meegedeeld. Daarvoor is een grondig behoeftenonderzoek nodig. Sinds mevrouw Pehlivan schepen van Personeelsbeleid is, heeft zij daarover nog geen enkele vraag van het personeel ontvangen. Voor welke personeelsleden zal men dit doen en voor welke tewerkstellingsplaatsen? Men kan toch niemand benadelen. Aan de hand van het resultaat van het behoeftenonderzoek kan worden bekeken of er echt nood is aan specifieke kinderopvang voor kinderen van de personeelsleden. Het personeel zal kunnen aansluiten op de openbare kinderopvang van de Stad Gent zelf. Voor kinderen tussen 0-3 jaar stelt zich tijdens de schoolvakanties geen groter probleem dan tijdens het schooljaar. Cr?cheplaatsen zijn niet gebonden aan het schoolritme, ze blijven open. Voor kinderen tussen 3 en 6 jaar zijn de dagverblijven van de Stad Gent al sinds enkele jaren wel geopend tijdens de schoolvakanties, ongeacht of men ingeschreven is in het Stedelijk Onderwijs, ongeacht of de ouders in Gent wonen. Personeelsleden die niet in Gent wonen kunnen eveneens hun kinderen inschrijven in die opvangplaatsen. Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar werden sinds 2006 10 opvanginitiatieven van de Stad Gent geopend tijdens de schoolvakanties. Ook hier kunnen alle personeelsleden van de Stad Gent terecht voor hun kinderen.

Op dit ogenblik blijkt dat de capaciteit van de kinderopvangplaatsen tijdens de schoolvakantie niet moet worden uitgebreid. Doordat de openbare opvangplaatsen van de Stad Gent verdeeld zijn over de stad heen, is het gemakkelijker voor de ouders en - eveneens in het kader van de mobiliteit - om hun kinderen naar die opvang te brengen die dichtst bij of op de weg ligt naar het werk. De haalbaarheid en de behoefte bij het personeel moet worden bekeken. Door de grote instroom van jonge personeelsleden kan het wel mogelijk worden dat extra opvangplaatsen voor het personeel moeten worden gecre?rd. Men zit echter altijd met de dualiteit: het is zeker niet haalbaar om een cr?che te organiseren voor 300 of 400 kinderen.

Van zodra men de resultaten heeft van de haalbaarheid van de studie zal men die terugkoppelen en zo nodig ook in de commissie bespreken. Wat de strijkcentrales betreft antwoordt de schepen dat er op verschillende plaatsen reeds strijkcentrales zijn waar men gebruik kan van maken door middel van dienstencheques. Hier kan men hetzelfde principe hanteren, is er nood aan onder het personeel en wat is de haalbaarheid?

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.