Veerdiensten Langerbrugge en Terdonk

21 januari 2020

Over het kanaal Gent-Terneuzen zijn twee veerdiensten actief van de Vlaamse dienst Vloot (VL): Langerbrugge en Terdonk.
Tijdens het afsluiten van Meulestedebrug was er in Langerbrugge een verdubbeling van de capaciteit (2 veerboten i.p.v. 1).

De veerdienst is steeds toegankelijk voor voertuigen tot 20t en met een maximale lengte van 10m, dus ook vrachtwagens.

De Meulestedebrug is een cruciale verkeersas voor de haven en het verbindingspunt tussen de oostelijke en westelijke zijde van de haven en de stad. Van midden maart tot eind mei 2020 zal de brug opnieuw gesloten worden voor de tweede fase van de herstellingswerken.

Hoewel de omleiding voor vrachtwagens bij het afsluiten van de brug via de R4 loopt, maken nogal wat vrachtwagens ook gebruik van de veerboten, zowel Langerbrugge als Terdonk. Wat uiteraard afbreuk doet aan de capaciteit.

Vraag:
Bent u bereid met de Vlaamse Waterweg (en Vloot) te bekijken of een tijdelijk verbod voor vrachtwagens mogelijk is bij het afsluiten van Meulestedebrug zodat er maximale capaciteit voor personenvervoer (en bestelwagens) blijft?

Veli Yüksel
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het aantal uitwisselmogelijkheden tussen beide oevers van kanaal Gent-Terneuzen is beperkt. Bij het afsluiten van de Meulestedebrug blijven enkel deze mogelijkheden over :

-        Via Pauwstraat-Muidepoort-Voormuide-Neuseplein of Afrikalaan-Dampoort-R40

-        Via Veer Langebrugge

-        Via veer Terdonk

-        Via E34

De eerste mogelijkheid is absoluut ter vermijden voor vrachtverkeer. Het betreft voornamelijk lokale wegen met een woonfunctie en/of verkeersknopen (Dampoort-Neuseplein) die momenteel al sterk belast worden. In het mobiliteitsplan op p148 wordt ook expliciet benoemd dat dit beter zo veel mogelijk vermeden wordt.

Het alternatief via E34 is wel aangewezen en staat ook gecategoriseerd als hoofdvrachtroute. Vrachtverkeer verlegt zijn routering dan ook best zo veel mogelijk via deze weg. Gezien de afstand tussen Meulestedebrug en E34 is het echter zeer waarschijnlijk dat dit niet als een valabel alternatief beschouwd wordt door vrachtverkeer. De omrijafstand voor een verplaatsing tussen rotonde Pauwstraat en kruispunt Wondelgemkaai x Zeeschipstraat bedraagt via E34 dan ook meer dan 30km t.o.v. een traject via Muidebrug. Dat is al snel een extra reistijd van een half uur en hoger brandstofverbruik.

Vanuit die optiek lijkt het dan ook verdedigbaar dat de veren wel als alternatief voor (lokaal) vrachtverkeer beschikbaar blijven.

Het betere alternatief voor het vervoer van vracht lijkt het inzetten op andere types van vervoer (spoor of watertransport bijvoorbeeld), maar vergt een andere bedrijfsorganisatie. Het lijkt niet valabel om dit te verwachten van bedrijven die slechts over een beperkte periode geconfronteerd worden met het wegvallen van een route, waarvoor bovendien slechts enkele maanden op voorhand communicatie rond uitgestuurd werd door de Vlaamse waterweg. Andere alternatieven voor het transporteren van grote goederen zijn er waarschijnlijk niet. Personenvervoer is echter flexibeler. Zo kunnen verplaatsingen over korte of middellange afstanden perfect afgelegd worden met de fiets. Ook kan gekozen worden om een deel van het traject met de wagen af te leggen en een ander deel (last mile bijvoorbeeld) met alternatieven (te voet, fiets, veer). Goederenvervoer heeft deze flexibiliteit veel minder omdat daarvoor een overslagpunt moet uitgerust zijn.

Vanuit die inschattingen is het advies dan ook om de veren voornamelijk beschikbaar te houden voor de modi die slechts beperkte alternatieven hebben: voetgangers, fietsers en (sommige) vrachtwagens.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.