Verkeersongevallen Korenmarkt

27 januari 2020

De Korenmarkt is een belangrijk verkeersknooppunt in onze stad. De tram, bus voetgangers en fietsers komen daar samen. Er zijn nog taxi’s en andere vergunninghouders die in de autovrije zone komen.

Het drukke verkeer op de Korenmarkt/Cataloniestraat/Sint-Michielshelling/Veldstraat zorgt vaak voor gevaarlijke situaties.

Vraag:
Kan u mij een overzicht geven van het aantal ongevallen voor de periode 1 januari 2015 tem 1 januari 2020? Graag opgesplitst per maand.
Welke actoren waren bij deze ongevallen betrokken; tram/bus, fietser, taxi, voetganger, etc...?
Welke evolutie stelt men vast?
Plant men hier iets aan te doen? Zebrapaden bijvoorbeeld? Of andere maatregelen?

Het volledige antwoord van burgemeester De Clercq leest u hier.
 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.