Tinkelbel

20 mei 2008
Het systeem Tinkelbel bestaat vandaag een tweetal jaren. De nood aan kinderopvang blijft in onze stad zeer hoog en vele ouders kunnen niet worden geholpen.

Verhalen van gezinnen, waar beide ouders werken en waarvan ??n van de ouders noodgedwongen moet stoppen met werken omdat er geen kinderopvang te vinden is, komen ook in onze stad voor. Door de gehanteerde criteria en quota voor bepaalde doelgroepen vallen heel wat Gentenaars uit de boot. In Antwerpen, waar het tekort aan kinderopvangplaatsen zeker even groot is als bij ons, wil men de kinderopvangplaatsen bij voorkeur reserveren voor die gezinnen die er het meeste nood aan hebben omdat beide ouders uit werken gaan.

  • Is het stadsbestuur bereid te onderzoeken hoe werkende ouders in onze stad voorrang kunnen krijgen bij het toekennen van kinderopvangplaatsen via het systeem Tinkelbel, zoals dit in Antwerpen zal gebeuren? Indien ja, hoe kan ??n en ander worden georganiseerd en op welke termijn?. Indien neen, welke overwegingen hanteert men daarbij?

Een ander 'pijnpunt' dat voor veel beroering blijft zorgen is de lange periode van onzekerheid: pas 5 maanden voor de opvangdatum krijgen de ouders te horen of ze terecht kunnen in een stadscr?che naar keuze. Ze krijgen dan ook het terechte advies om er ook een plan B op na te houden en dus op zoek te gaan naar andere opvangmogelijkheden.

Jammer genoeg ziet ook de sector dit fenomeen en proberen ze deze voor hen onzekere inschrijvingen tegen te gaan door bij inschrijving een waarborg te vragen die kan oplopen tot 200 euro. U begrijpt dat dit vele ouders op kosten jaagt terwijl kinderopvang sowieso al heel duur is.

  • Welke oplossingen kan de stad voor dit probleem bieden? Kan eventueel met de sector overleg worden gepleegd of is de stad bereid deze waarborg terug te betalen als ouders toch in de stadscr?che terecht kunnen?

Sofie Bracke
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Ik wil eerst en vooral zeggen dat er hier 2 dingen totaal door elkaar gehaald worden. Eerst en vooral, Tinkelbel werkt uitstekend. Tinkelbel is een centraal aanmeldingssysteem met een toewijzing, met een grotere effici?ntie en waar je de criteria kan bewaken. Daarnaast is er een probleem van tekort aan kinderopvang is. Ik wil er ook op wijzen dat Gent een dekkingsgraad heeft van 38 %, in de praktijk veel te weinig, gelukkig boven de Barcelonanorm, Antwerpen zit aan 18 %, met andere woorden men zit daar nog veel verder achter dan op Gent. Ik wil hier nog het volgende aan toevoegen: Minister Vanackere heeft eergisteren een beleidsbrief naar alle inrichters gestuurd, en ook naar de steden, met een aantal richtlijnen. Volgens de criteria en de beleidsdoelen die hij vooropstelt, voldoet de Stad Gent perfect. We zitten al een stap verder, in die zin dat Kind en Gezin en ook de minister zegt: ?Er zijn verschillende componenten in kinderopvang?. Ten eerste heb je het economische aspect, met andere woorden mensen die werken, moeten de mogelijkheid hebben om hun kinderen in de kinderopvang te brengen. Ten tweede heb je het sociaal aspect. Mensen die een sociale problematiek hebben, moeten de mogelijkheid hebben om kinderen naar de kinderopvang te doen. Dan heb je het pedagogisch project, zijnde kinderen die beter af zijn in een kinderopvang en waarvan je inderdaad al van in den beginne aan werkt om ze dikwijls uit de kansarmoede te halen. Het is dus een ?n-?n-verhaal. Zolang je een tekort aan opvangplaatsen hebt, ga je altijd aan ??n van die aspecten tekortschieten. Als men er van uitgaat dat in Gent enkel gekozen wordt voor kansarme kinderen, dan zit men er naast. Wij geven voorrang aan minstens 50 % mensen uit de buurt. Dit zijn een aantal criteria die we hanteren, waar we binnen de beschikbare kinderopvang een evenwicht hebben gezocht waarbij we voldoen aan de verschillende doelen en criteria die Kind en Gezin en ook de minister heeft vooropgesteld. Het enige dat we kunnen doen aan het probleem is zo snel als mogelijk extra plaatsen bij cre?ren.

Wat dan de zelfstandige sector betreft, het is zo dat we met een duaal systeem zitten in ons kinderopvangsysteem. Je hebt de gesubsidieerde sector die, laat ons zeggen, zeer streng bewaakt wordt, gecontroleerd wordt en waar duidelijke pedagogische, sociale en andere doelstellingen worden bewaakt met kwaliteitshandboeken enzovoort en waar je een inkomensgerelateerde prijssetting hebt. Dan heb je het zelfstandige systeem. Dit is liberaal. Ben ik v??r zo een duaal systeem? Eigenlijk niet. Eigenlijk zou iedereen op een inkomensgerelateerde manier hun kinderen moeten kunnen laten opvangen. Het zijn de uitwassen van het liberalisme die in de zelfstandige initiatieven de mogelijkheid bieden om dikwijls 3 maanden op voorhand waarborg te vragen. We kunnen hierover niet onderhandelen, alleen ons gedacht over zeggen, maar wij hebben daar geen impact op, want het zijn zelfstandige initiatieven die zelf, wat dat betreft, hun regels bepalen naar kostprijs ?n ook naar het al dan niet vragen van waarborg.

Veel zelfstandige initiatieven leveren zeer goede kwaliteit, maar de gesubsidieerde initiatieven zijn kwalitatief waarschijnlijk gemiddeld genomen beter omdat ze ook beter bewaakt worden. Maar zijn de zelfstandige initiatieven daarom niet goed? Neen, ik ben al bij zeer veel zelfstandigen op bezoek geweest die ook uitstekende kwaliteit bieden tegen een aanvaardbare prijs, maar dan moet je eens kijken naar het statuut van die mensen. Ik ben bij zelfstandigen geweest die eigenlijk bijna huisvrouw zijn als statuut. Dit zijn zaken die de overheid moet aanpakken en moet regelen. Ik denk dat daar het knelpunt zit. Werkt Tinkelbel daarom niet goed? Tinkelbel werkt binnen de mogelijkheden en de beschikbare middelen zeer goed. Maar is er een tekort aan plaatsen? Ja, en dan mag je 1000 systemen hebben als Tinkelbel, dan ga je dat niet oplossen want er is een tekort. Je beheert in feite het tekort. Je gaat zo goed mogelijk om met een systeem om om te gaan met de schaarste.

Rudy Coddens
Schepen van Onderwijs en Opvoeding

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.