Betalend karakter van een voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen

21 februari 2020

In het collegebesluit ‘2020_CVB_00828 Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Koning Albertlaan - aanpassen parkeerplaats voorbehouden voor elektrische voertuigen – Goedkeuring’ wordt het betalend karakter van de voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen ter hoogte van Eedverbondkaai nr. 285 opgeheven.

Vraag:
Is dit een algemeen beleid om elektrische laadplaatsen gratis te maken?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Vanuit de hiervoor speciaal samengestelde werkgroep bestaande uit de kabinetten van burgemeester, Milieu & Klimaat en Mobiliteit & Openbare Werken, het Mobiliteitsbedrijf, de Juridische dienst en politie werd in mei 2019 beslist om de laadpalen enerzijds aan te duiden via het hiervoor bestemde “voorbehouden parkeren voor elektrische voertuigen” en anderzijds “autodelen”.

Een combinatie van “voorbehouden parkeren voor elektrische voertuigen” met gedepenaliseerde parkeerregelingen zoals “autodelen”, “bewoners” en “betalend” is wettelijk niet mogelijk.

Omdat “voorbehouden parkeren voor elektrische voertuigen” lokaal een gewijzigde parkeerregeling is, geldt de zonale parkeerregeling hier niet en is parkeren hier dus gratis. De controle gebeurt door politie via GAS-boete.

Gedepenaliseerd parkeren wordt gecontroleerd door het Mobiliteitsbedrijf via een retributie.

Tot de wetgeving wijzigt, kunnen we dus niet anders dan het voorbehouden parkeren voor elektrische voertuigen gratis aan te bieden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.