Individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties

20 mei 2008
In 2007 engageerde de stad Gent zich om de Individuele Behandelingsinstallaties voor Afvalwater (IBAs) collectief aan te leggen en te beheren via TMVW. Gezinnen die te afgelegen wonen om op het rioleringsnet te kunnen worden aangesloten moeten dergelijke installatie plaatsen om hun afvalwater te zuiveren. Naar aanleiding van mijn vraag tijdens de themacommissie Openbare Werken in september 2007 antwoordde de bevoegde schepen dat er toen nog 631 Gentse gezinnen een IBA dienden te plaatsen.

  • Wat is momenteel de stand van zaken van het IBA-beleid van de stad Gent? Hoeveel IBA?s moeten er nog geplaatst worden?
  • Hoeveel middelen zal de stad de komende jaren uittrekken voor de installatie en het beheer van de IBA?s?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

Collega, straks staat op de agende van de commissie het aangepaste zoneringsplan. De bezwaarschriften zijn behandeld in overleg met de VMM. Uiteindelijk staat dus in het advies wat dus straks aan u wordt voorgelegd wat het antwoord is op de ingediende bezwaren.

Op het gebied van IBA?s zijn er een aantal die vervallen zijn op basis van wat is aangegeven door de mensen en op basis ook van de besprekingen. Anderzijds zijn er dan andere opgenomen. Dat betekent uiteindelijk dat we nu aan een totaal zitten van 617. Dat zijn er iets minder dan eerst geraamd, eerst opgenomen in het ontwerpzoneringsplan.

Het is zo dat eens het zoneringsplan definitief is goedgekeurd hier in de gemeenteraad en dan naar de minister is gestuurd en ook daar dan is goedgekeurd, dat we ook tot een uitwerken van een uitvoeringsplan kunnen komen voor het gebied, een strategisch plan en we willen in ieder geval toch daar h??l grondig werk van maken omdat het toch belangrijk is dat we op dit vlak ook rond communicatie en sensibilisatie h??l wat werk te doen hebben.

Wat betreft het financi?le aspect van het geheel: binnen TMVW is voor de vennoten van de Z-divisie een plan opgemaakt en dus ook voor de Stad Gent dat nog moet gefinaliseerd worden op basis van het zoneringsplan zoals het nu voorligt, maar waar dus rekening wordt gehouden met de realisatie van nieuwe riolering ikv zoneringsplannen maar ook het onderhoud van ons bestaande stelsel en vervangingsinvesteringen in ons bestaande stelsel.

Wij komen daar als Stad Gent in die zin vrij goed in het voorstel van TMVW voor. Op dit moment op ons eigen stadsbegroting niet onmiddellijk extra middelen moeten voorzien voor de installatie van de IBA?s noch voor de inspanningen die we doen op vlak van nieuwe rioleringen en onderhoud, maar ik ga daar straks meer over zeggen.

Het komt er op neer dat er ongeveer 4 miljoen euro gereserveerd is voor de aanleg en installatie van IBA?s en het onderhoud ervan en dit gespreid over 4 a 5 jaar de realisatie voorzien is.

Ik wil u alleen nog meegeven dat op dit moment concluderen dat we nu in september iedereen gaan aanschrijven om te zeggen dat we in oktober een IBA komen plaatsen, dat zal niet het geval zijn. Ook dat gaan we goed plannen, we gaan echt goed uitkijken. Vooral omwille van het feit dat die IBA?s maar een h??l klein percentage vertegenwoordigen in het stijgen van de zuiveringsgraad. Dat we met grote rioleringsclusters natuurlijk direct een grotere sprong vooruit maken. De diensten gaan daar samen met de VMM en TMVW werk van maken en ik zal u straks ook bij de gesloten zitting, ik heb het aan de voorzitter ook gevraagd, voorstellen om een themacommissie te organiseren in november, maar we zullen het daar dan straks over hebben. Waar we dan gans het beleid naar de uitvoering van de zoneringsplannen, de financiering, het onderhoud ook van ons rioleringen, vervangingsinvesteringen, de IBA?s enz met u kunnen bespreken.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energie Gebruik

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.