Zedeninspecteurs

20 februari 2020

Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld Gent werd twee jaar geleden opgericht.

Slachtoffers van seksueel geweld worden in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld opgevangen door gespecialiseerde forensisch verpleegkundigen.

Slachtoffers die allesomvattende zorg krijgen, hebben een grotere kans op herstel, herstellen ook sneller en lopen minder risico om opnieuw het slachtoffer te worden van seksueel geweld.

Het werkingsgebied wordt uitgebreid tot de gehele provincie Oost-Vlaanderen.

Federaal Minister van Gelijke Kansen zal investeren in opleiding van 180 zedeninspecteurs waarvan 75 nieuwe voor de provincie Oost-Vlaanderen.

Vraag:
Hoeveel zedeninspecteurs telt politiezone Gent op het ogenblik? Is er zicht hoeveel zedeninspecteurs Zone Gent erbij zal krijgen? Hoe verloopt de samenwerking met het Zorgcentrum vanuit het perspectief van de zedeninspecteurs, hoe ervaren zij de werking van het centrum?

Yeliz Güner
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Sedert 1 maart 2020 werd de Politiezone Gent uitgebreid met 17 zedeninspecteurs wat het totaal op 45 zedeninspecteurs brengt.
De zedeninspecteurs ervaren de samenwerking met het Zorgcentrum Seksueel Geweld als uiterst positief.
Er is een vlotte communicatie met de forensische verpleegkundigen.
Bovendien wordt de holistische aanpak van het Zorgcentrum Seksueel Geweld door de zedeninspecteurs duidelijk ervaren als een meerwaarde.
De zedeninspecteurs geven tot slot aan tevreden te zijn over de vrijwaring van de sporen en het kwalitatief verhoor van het slachtoffer.

Mathias De Clercq
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.