Parkeerprobleem Eiland Malem

27 februari 2020

Vele bewoners van eiland Malem klagen over de parkeerdruk. Een druk die wordt veroorzaakt  door de uitbreiding van bewonerszone 5 (Breendonkstraat) zonder betalend parkeren in te voeren.

De facto komt het er op neer dat er van de (sociale) woonwijk een openbare parkeerwijk is gemaakt. Er is sprake van bestuurders die hun wagen daar komen parkeren en vervolgens de (plooi)fiets nemen om hun traject verder te zetten. het gaat dan vaak om werknemers van bedrijven gevestigd in de groene zone. Tijdens het weekend of vakantieperiodes blijven bedrijfsvoertuigen dagenlang staan.

De bewoners van de wijk waren geen vragende partij voor een bewonerszone. Wel wordt er gepleit voor de invoering van een blauwe zone met een parkeerduur van 2 uur.

Correspondentie met het mobiliteitsbedrijf heeft geen soelaas gebracht: de frustraties en het onbegrip blijven bestaan.

Vraag:
Is de situatie bekend? Bent u bereid deze problematiek te laten onderzoeken en de bevindingen van de bewoners mee te nemen in een evaluatie van e.e.a.?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Op basis van het evaluatierapport van het Parkeerplan van oktober 2017 werden de straten van Eiland Malem toegevoegd aan bewonerszone 5 en werden er in diverse straten voorbehouden bewonersparkeerplaatsen ingericht. Naar aanleiding van klachten werd in september 2019 een parkeeronderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat er geen sprake is van parkeerdruk die de invoering van extra maatregelen vereist.

Zo blijkt uit het parkeeronderzoek dat er overdag een parkeerbezetting is van 65% tov een parkeerbezetting van 72% om 19u. Het aandeel bewoners van deze parkeercijfers varieert van 72% naar 89% ’s avonds. Het zijn dus vooral bewoners die voor parkeerdruk zorgen ’s avonds waardoor de inrichting van blauwe zone of betalend parkeren geen impact zal hebben (want bewonersvergunning niet onderhevig aan dit regime).

Wanneer we naar parkeerduur kijken ipv bezetting dan blijken er 26% kortparkeerders te zijn tov 50% langparkeerders.

 De cijfers liggen nog steeds in lijn met de algemene bevindingen uit het Evaluatierapport van het Parkeerplan, zijnde “In de niet-betalende zone aan de rand van de betalende gebieden stijgt de parkeerdruk gemiddeld gezien met 9%. De bezetting blijft ook daar echter ruim onder de 85% en evolueert meer naar de bezettingsgraad in het betalend gebied. Globaal gezien zijn er in de niet-betalende zones geen problemen naar bezetting, maar mogelijk is de parkeerbezetting op sommige plaatsen lokaal wel hoog.”

De situatie is ons bijgevolg bekend en we blijven deze ook monitoren en onderzoeken. Zo zal er een nieuwe evaluatie gebeuren dit najaar aan de hand van een scanvoertuig waar Malem zeker mee in opgenomen zal worden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.