Verlichting in de wachthuisjes Clear Channel

4 maart 2020

In september van vorig jaar ondervroeg gemeenteraadslid Christophe Peeters schepen Watteeuw over het ontbreken van verlichting in de wachthuisjes Clear Channel op de Brusselsesteenweg.

Volgende 2 wachthuisjes zijn 3 weken geleden door Fluvius aangesloten:
- GB200061 Van Lokerenstraat: 1 van de 2 reclamepanelen van dit wachthuisje heeft nu verlichting
- GB201061 Van Lokerenstraat: geen van de 2 reclamepanelen heeft verlichting.

De aansluiting van deze beide wachthuisjes werd uitgevoerd aan de huisgevels ter hoogte van de 2 wachthuisjes.  Op de 2 wachtperrons werd niet gewerkt door Fluvius. Dit betekent dat er wellicht wel bekabeling zit in de wachtbuizen naar de perrons. Hoe kan anders de verlichting van GB200061 (gedeeltelijk) werken?

Naast de wachthuisjes die ik heb aangehaald in mijn vorige vraag meldt men mij ook het volgende:

De verlichting van het schuilhuisje LE0482 J. Eggermontstraat (aan de parkeertoren in opbouw op de Hundelgemsesteenweg) werkt helaas nog steeds niet.
Het is er bijzonder donker, reizigers vragen dan ook dat in dit schuilhuisje de verlichting hersteld wordt.
Er is stroom, want de publiciteitsborden roteren wel nog.
De aansluiting van het wachthuisje LE5160 Eindeke op de Hundelgemsesteenweg is nog steeds niet uitgevoerd.

Vraag:
Hoe staat het met de verlichting van de 8 schuilhuisjes die ik heb aangehaald in mijn vorige schriftelijke vraag?
Kan u ook aangaande de andere wachthuisjes die in de toelichting zijn vermeld, aandringen op verlichting zodat reizigers veilig en comfortabel kunnen wachten?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De diensten geven mij door dat volgende wachthuisjes zijn aangesloten:

GB 0061: Brugsesteenweg – Van Lokerenstraat  - aangesloten, maar 1 reclamepaneel verlicht, de verbinding tussen beide reclamepanelen is onderbroken en moet ondergronds vervangen worden. Afhankelijk van de huidige situatie trachten we zo snel als mogelijk dit werk in te plannen.
GB 1061: Brugsesteenweg – Van Lokerenstraat - aangesloten en beide reclamepanelen zijn verlicht
LE 0482: Eggermontstraat  aangesloten, maar horloge van de verlichting was stuk, deze is vervangen

Volgende wachthuisjes zijn voorzien van zonnepanelen en bewegingsmelder:

GB 0060 - GB 1060 - GB 0479: Brusselsesteenweg – Stelplaats
GB 0072: Brusselsesteenweg – P&R
GB 0053: Brusselsesteenweg – Schooldreef

Wegens het coronavirus stopte Fluvius deze week met nieuwe aansluitingen als ook afkoppelingen. D.w.z. dat de aansluiting van Hundelgemsesteenweg – Eindeke, LE 2896 helaas is uitgesteld tot nader orde.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.