Vrijstelling huurgelden

8 mei 2020

Op vrijdag 3 april 2020 lanceerde de Stad een relanceplan Corona. Stad Gent voorziet 25 miljoen euro om de impact van de coronacrisis op te vangen.

Zo zal er gekeken worden of er tegemoetkomingen kunnen gegeven worden in de huur en concessies van zelfstandigen en kleine ondernemingen die huren bij de Stad.

Alle verenigingen en organisaties die gehuisvest zijn in een gebouw van de Stad Gent, krijgen kwijtschelding van huur. 

Vraag:
Welke huurgelden zullen worden kwijtgescholden? Welke principes zullen worden gehanteerd?
Hoe zal de kwijtschelding van de huur praktisch worden geregeld? Zal Stad Gent zelf contact nemen met de huurders om zo proactief te werk te gaan?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
 

Beste,

In navolging van uw vraag kan ik het volgende antwoorden:

Toelichting: Op vrijdag 3 april 2020 lanceerde de Stad een relanceplan Corona. Stad Gent voorziet 25 miljoen euro om de impact van de coronacrisis op te vangen. Zo zal er gekeken worden of er tegemoetkomingen kunnen gegeven worden in de huur en concessies van zelfstandigen en kleine ondernemingen die huren bij de Stad. Alle verenigingen en organisaties die gehuisvest zijn in een gebouw van de Stad Gent, krijgen kwijtschelding van huur. 

Vraag: Welke huurgelden zullen worden kwijtgescholden? Welke principes zullen worden gehanteerd? Hoe zal de kwijtschelding van de huur praktisch worden geregeld? Zal Stad Gent zelf contact nemen met de huurders om zo proactief te werk te gaan?

Antwoord:
Het corona-virus treft vele mensen hard en heeft zware gevolgen.  Dat laat de Stad niet koud. Daarom nam het stadsbestuur verschillende maatregelen om de zwaarst getroffen sectoren te helpen. Op vrijdag 3 april lanceerde de Stad haar ‘relanceplan’, goed voor 25 miljoen euro om de impact van deze crisis op te vangen.

Daarom werd het kwijtschelden van huurgelden voor panden van Stad en OCMW Gent onderzocht. Huurders in de sociale sector en vrije tijdssectoren (cultuur, sport, jeugd , welzijn) die genoodzaakt waren hun werking in de gehuurde panden (of op gehuurde gronden) stop te zetten moeten de huurgelden/gebruiksvergoedingen/erfpacht- en opstalcanons én de forfaitaire bijdragen in de energiekosten voor de maanden maart, april en mei 2020 niet betalen. 

Voor huurders in de sociale sector en vrije tijdssectoren (cultuur, sport, jeugd , welzijn) waarvan de werking gecontinueerd kon worden ondanks de lockdown-light of geniet van andere (overheids)steun geldt de kwijtschelding niet. Wel wordt hen een betalingsuitstel van 6 maanden toegekend voor de huurgelden en andere bedragen verschuldigd voor de maanden maart, april en mei 2020.

Ook voor huurders/concessionarissen/opstalhouders/erfpachters, … van de Stad en het OCMW behorend tot de (socio-) economische categorie werden een aantal maatregelen genomen.

In de eerste plaats wordt een betalingsuitstel van 6 maand toegekend voor de huur/concessie/opstal-/erfpachtvergoeding en forfaitaire bijdragen in de energiekosten verschuldigd voor de maanden maart, april en mei 2020.

Als  er sprake is van een omzetdaling van minstens 60 % ten opzichte van de ‘referentieperiode’ in 2019 (van 16 maart tot 10 mei 2019), dan kunnen ze een kwijtschelding van de huurgelden voor de maanden maart, april en mei 2020 aanvragen.

De omzetdaling moet aangetoond worden met bewijsstukken zoals bijvoorbeeld dagontvangsten, geleverde prestaties en btw-aangiftes. De kwijtschelding kan worden aangevraagd op basis van een verklaring op eer.

Dezelfde regeling geldt voor panden die verhuurd worden door Sogent en Farys.

In de loop van de komende week zullen alle betrokken verenigingen en organisaties hiervan op de hoogte gebracht worden en de nodige informatie en aanvraagformulieren ontvangen. Huurgelden of energieforfaits die door ondertussen al betaald werden, zullen door de Stad zo snel mogelijk worden teruggestort.

Annelies Storms
Schepen van Facility Management, Evenementen en Feesten

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.