Telewerken

4 mei 2020

In Corona tijden is telewerk enorm toegenomen zodat bepaalde bedrijven toch nog in staat zijn productief te zijn of blijven.

Sommigen werken volledig van thuis uit anderen maken gebruik van de regel 50-50. Dikwijls verneemt gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot dat zowel de werkgevers als werknemers nu meer en meer ondervinden dat werken op deze manier geen negatieve invloed heeft op het werk. 

De voordelen hiervan zijn bekend, men vermijdt de spits momenten van de dag, minder afleiding door collega’s, men kan direct aan de slag, werkt in een huiselijke sfeer, … .

Door telewerk verkleint men ook de kans op een eventueel verkeersongeval en ontlast men alsook het verkeer (wagen, fiets, bus). Indien het woon – werk verkeer tot stand komt door gebruik van de wagen heeft dit ook een positief effect voor het milieu.

Vraag:
Was telewerk “voor Corona” al goed ingeburgerd  bij het administratief personeel?
Wat is de visie op telewerk van de stad als de maatregels worden afgezwakt?

Antwoord:
Telewerken was voor de coronamaatregelen reeds van toepassing bij heel wat van onze diensten en medewerkers. Die manier van werken past immers binnen de keuze van het stads- en ocmw bestuur voor het nieuwe werken en de feedbackcultuur. Daarbij ligt de focus op het resultaatsgericht werken: niet de gewerkte uren, maar de bereikte resultaten zijn belangrijk en dit op basis van vertrouwen in goede afspraken tussen medewerker en leidinggevende.
Telewerk gebeurt steeds op vrijwillige basis en is geen recht noch een plicht.
De medewerker vraagt telewerk aan omdat er op dat moment taken dienen uitgevoerd te worden die best vanop afstand kunnen uitgevoerd worden. De leidinggevende keurt het telewerken goed. Hij/zij houdt daarbij rekening met onder andere het profiel van de functie en het takenpakket, de competenties van de medewerker en de dienstorganisatie.
Telewerk is van toepassing op alle functies en alle niveaus, afhankelijk van het takenpakket, profiel en de mate waarin telewerken een meerwaarde biedt voor de werking van de dienst. Tot hiertoe werd aangeraden om minstens 60 procent van de normale arbeidstijd aanwezig te zijn binnen de stads- en OCMW-gebouwen. Dat is nodig voor de continuïteit van de dienstverlening en de samenwerking met de collega’s.
Om telewerk te laten slagen, is het belangrijk dat de leidinggevende goede afspraken maakt met de medewerkers over de te leveren prestaties en de te bereiken resultaten. Leidinggevenden nemen hierin een coachende rol op met aandacht voor enkele principes.
De diensten en departementen kunnen de stadsbrede afspraken verder verfijnen en omzetten in afspraken op departements-, dienst-, en/of individueel niveau.

Op dit moment blijft telewerk de norm, al minstens tot eind juni. Dit wordt ook in afstemming met de federale richtlijnen verder opgevolgd. Diensten waar telewerk reeds goed ingeburgerd was, zullen na de coronamaatregelen hiervan verder gebruik maken. Het is niet ondenkbaar dat diensten die tot hiertoe weinig aan telewerk deden, nu ook de voordelen die verbonden zijn aan telewerken hebben ervaren en in de toekomst hiermee verder aan de slag gaan. Telewerk wordt verder als een kans gezien binnen een modern HR-beleid waarbij voldoende aandacht is voor de balans werk-privé en dient steeds te worden afgewogen op basis van de taken die op dat moment moeten uitgevoerd worden, de dienstorganisatie en de samenwerking met collega’s. Tijdens de voorbije periode is ook ingezet op gebruik van andere digitale tools zoals o.a. Microsoft Teams, dat opportuniteiten biedt om bijvoorbeeld ook vergaderingen plaatsonafhankelijk te laten doorgaan. Deze tools zijn heel vlug ingeburgerd geraakt in onze manier van werken waardoor we ervan mogen uitgaan dat het afstandswerken nog meer ingang zal vinden in onze organisatie.

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.