10 miljoen euro subsidies voor veiligere schoolomgevingen en schoolroutes in 2020

5 mei 2020

In navolging van een eerdere schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Stephanie D'Hose informeert zij bij schepen Watteeuw naar een stand van zaken. Gelet op volgende passage op de betreffende website is enige spoed wellicht aangewezen: “U kunt als gemeente per kalenderjaar één subsidieaanvraag indienen voor maximaal 10 schoolomgevingen op uw grondgebied. U moet uw aanvraag vóór het einde van het lopende jaar indienen. Houd er rekening mee dat de subsidieaanvragen behandeld worden in de volgorde waarin ze zijn binnengekomen.”

Vraag:
Welke projecten zijn geïnventariseerd? Is de aanvraag intussen gedaan? Zo neen, wanneer plant u dit te doen?

Antwoord:
Het Mobiliteitsbedrijf en Dienst Wegen hebben verschillend projecten geselecteerd die in aanmerking zouden komen voor deze subsidie.

Een project moet niet alleen binnen de 6 maand na goedkeuring uitgevoerd kunnen worden, er zijn nog strikte voorwaarden.

Momenteel hebben we 5 projecten die in aanmerking komen:

Steenakker (Het Prisma, Steenakker 4)
Bagattenstraat (De Harp, Bagattenstraat 155)
Savaanstraat (Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 33)
Plateau Eeklostraat (Basisschool Sint-Lieven-Kolegem, Eeklostraat 7)
Fietsparkeervak Gordunakaai (Kinderdagverblijf Ter Leie, Gordunakaai 58)
Verpleegstersstraat (Vrije basisschool Gaspard De Coligny, Rijsenbergstraat 40)

De aanvragen hiervoor zullen normaalgezien in de eerste week van juni worden ingediend.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.