Stadsfietsen

20 mei 2008
In het bestuursakkoord 2007-2012 staat te lezen dat het stadsbestuur stadsfietsen wil invoeren die ter beschikking staan van bewoners en bezoekers. Verscheidene Europese steden (waaronder Parijs en Barcelona) maken al met succes gebruik van de zogenaamde witte fietsen.

Ook in Belgi? zijn er al steden en gemeenten (waaronder Oostende en Brussel) die het systeem ingevoerd hebben. De wijze waarop de steden dit aanpakken is heel divers. Afhankelijk van het feit of men zich richt tot bewoners, toeristen?wordt er gewerkt met abonnementen, kredietkaarten of maakt men gebruik van nog andere systemen.

  • Wanneer is het stadsbestuur van plan dit systeem, conform de bepalingen uit het bestuursakkoord, in te voeren?
  • Hoe zal dit systeem worden uitgewerkt?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het concept is opgenomen in het bestuursakkoord en het zal zeker deel uitmaken van mijn beleidsnota, die ik hoop op de commissie van juni uit te delen.

U hebt zelf aangetoond dat het concept Witte Fietsen veel varianten krijgt en we moeten toegeven, ook met wisselend succes. In Brussel is het absoluut geen succes, in tegenstelling tot Parijs, Lyon en Barcelona.

Ons probleem is een heel klein beetje dat wij al heel veel doen rond fietsverhuur en dat het niet zo simpel is er nog iets bij te nemen dat een volledig andere variant is. We hebben de zaken van Max Mobiel, waar fietsverhuur is opgestart. Dit zowel voor het woon-werkverkeer als voor de toeristen.

We hebben ons Student en Mobiliteit, waar we fietsen ter beschikking stellen of verhuren aan de studenten.

Niettemin willen we er absoluut mee doorgaan. In het kader van CIVITAS is dan ook een klein onderzoek gepland om precies te bepalen welk concept het beste zou zijn voor Gent, gezien alle andere initiatieven die er zijn.

Betekent dit dat we ondertussen stil blijven zitten? Neen, helemaal niet, want momenteel heeft De Lijn te kennen gegeven ge?nteresseerd te zijn in een of ander concept van Witte Fietsen en ze willen daarvoor speciaal met de Stad Gent samenwerken. Daarvoor gaan we eerstdaags rond de tafel zitten. Ook de NMBS, gezien het succes van Max Mobiel en de samenwerking met de NMBS, heeft hiervoor interesse getoond. Natuurlijk zijn er de traditionele grote spelers, die ook in die andere steden werkzaam zijn. Ook van hen hebben we interesse gehad.

Als alles meezit, hoop ik begin 2009 met de een of andere vorm van start te kunnen gaan.

Karin Temmerman
Schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.