Omruilen rijbewijs

23 juni 2020

In 2013 werd het rijbewijs in bankkaartmodel ingevoerd. Houders van een papieren rijbewijs kunnen vandaag op eigen initiatief hun rijbewijs omruilen voor een nieuw model. Tegen 2033 moeten in alle lidstaten van de Europese Unie de oude modellen vervangen worden door een bankkaartmodel.

Vraag:
1- Hoeveel Gentenaars bezitten vandaag een rijbewijs?
2- Hoeveel Gentenaars zijn reeds in het bezit van een nieuw rijbewijs in bankkaartmodel?
3- Worden Gentenaars aangemoedigd om hun oude rijbewijs in te ruilen voor een nieuw exemplaar, bv. bij de vernieuwing van de identiteitskaart? 

Veli Yüksel
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Onze administratie meldt ons dat de FOD Mobiliteit en Vervoer de gevraagde gegevens niet kan bezorgen. De FOD kan enkel cijfers opvragen van het aantal uitgereikte rijbewijzen in Gent. De verhuisgegevens worden niet bijgehouden.

Onze administratie meldt ons dat de gegevens van de rijbewijzen niet meer in het rijksregister opgeslagen worden. De gevraagde gegevens kunnen met andere woorden ook langs deze weg niet meer worden opgevraagd.

Dit geldt ook voor alle andere steden en gemeenten.

Onze administratie meldt ons dat de papieren rijbewijzen geldig zijn tot in 2033. Er is bijgevolg geen haast om deze nu reeds te vervangen, vooral omdat de geldigheidsduur van de bankkaartmodellen beperkt is tot 10 jaar. De stad Gent promoot deze bankkaartmodellen dan ook niet actief. Wil de burger zelf zijn rijbewijs vervangen voor een bankkaartmodel dan is dit uiteraard mogelijk.

Wanneer iemand zich aan ons loket aanbiedt voor de aanvraag van een internationaal rijbewijs en onze medewerkers zien dat de foto niet meer gelijkend is op het papieren rijbewijs, dan dringen zij er bij de burger wel op aan om eerst een nieuw nationaal rijbewijs (bankkaartmodel) aan te vragen.

Mieke Van Hecke
Schepen van Burgerzaken en Protocol – Ambtenaar van Burgerlijke Stand

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.