Internet/wifi op Reno

3 juli 2020

Sinds februari ontvangt vluchtelingenboot Reno van Fedasil asielzoekers in Gent. Meer dan 200 mensen verblijven er zolang het onderzoek van hun asielaanvraag loopt. De asielzoekers worden begeleid door een 40-tal medewerkers van Fedasil.

Een goeie internetverbinding is belangrijk voor personeel en de vluchtelingen op Reno. Voor asielzoekers om nieuwsgaring te doen en voor educatie, etc. Ook voor minderjarigen die naar school gaan, of lessen moeten volgen online is het een belangrijk instrument. Volgens informatie waarover wij beschikken zou de kwaliteit van het internet aan de wensen overlaten.

Vraag:
Bent u op de hoogte van deze problematiek?
Wat zal u ondernemen om het probleem op te lossen? Kan het signaal versterkt worden met een extra glasvezelkabel?

Veli Yüksel
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Wij waren al een tijdje op de hoogte van het internetprobleem op de Reno. Het netwerk was bij de opstart van het centrum voldoende voor de bewoners om contacten te onderhouden met familie, opzoekwerk te doen op het internet en occasionele streamingopdrachten. De problemen met het netwerk begonnen bij de start van de lockdown. Omdat het opvangcentrum net opgestart was, waren er nog niet veel ontspanningsmogelijkheden ter plaatse. De bewoners, die verplicht in het opvangcentrum moesten blijven, namen massaal hun toevlucht tot downloads en streamings waardoor het netwerk constant overbelast was.
De problemen met het WIFI-netwerk in het Opvangcentrum Gent (Reno) zijn ondertussen opgelost. Er is snel beslist om extra access points te plaatsen en een extra glasvezelkabel. De access points zijn operationeel. De glasvezelkabel is ondertussen geïnstalleerd tussen het bezoekerscentrum van de Haven aan de Vliegtuiglaan en het ponton. Er wordt enkel nog gewacht op de aansluiting (het abonnement) vanuit Belnet.
Van bij de opstart zijn enkele desktops in gebruik. Tijdens de coronacrisis zijn bijkomend 2 laptops geschonken door Digital For Youth en 5 laptops door het Solidariteitsfonds. Deze computers zijn verbonden met het vaste computernetwerk en worden ingezet voor educatieve doeleinden: huiswerk voor de schoolkinderen en online taallessen.
Door de versoepeling van de coronamaatregelen trekken bewoners opnieuw de stad in. Er zijn samenwerkingen met lokale initiatieven en er is ook een ruim activiteitenaanbod op en rond het ponton. Het Houtdok is dichtbij en een populaire plek. Verschillende kinderen maken gebruik van de opvangmogelijkheden van de school of nemen deel aan een sportkamp en/of een speelpleinwerking.
Door de combinatie van een grotere capaciteit van het netwerk en een gespreide belasting omdat de bewoners andere ontspanningsmogelijkheden hebben, stellen zich de laatste weken geen problemen meer.

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal beleid & Armoedebestrijding, Gezondheid & Zorg,  Seniorenbeleid en Financiën

 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info