Zomerplein Gentbrugge

17 juli 2020

Er is behoorlijk wat consternatie ontstaan bij de handelaars van Gentbruggeplein. Door de installatie van een zogenaamd ‘zomerplein’ gaan heel wat broodnodige parkeerplaatsen verloren. Klanten die met de wagen komen vinden nog nauwelijks parkeerplaats.

De handelaars geven aan dat ze op zich niet tegen een leuke invulling zijn van het plein doch betreuren het dat ze in deze niet zijn gehoord, als belangrijke stakeholder. 

Op de zes resterende parkeerplaatsen kan maximaal 2 uur geparkeerd worden met de blauwe kaart. Dat is op zich een goede zaak doch er zal uiteraard nood zijn aan handhaving. 

Vraag:
Is de opstelling zoals die nu op het plein voorzien is, tijdelijk? Kan er alsnog met de handelaars in gesprek gegaan worden?

Kunnen de deelwagens die nu op het plein staan, verplaatst worden naar Gentbruggekouter, ter hoogte van het parochiaal centrum? Het lijkt me logisch dat de parkeerplaatsen op het plein worden voorbehouden voor rotatieparkeren. 

Aangaande de bushaltes: de druk bevraagde lijn 3 heeft vreemd genoeg geen halte op het plein. Wel is er een halte voorzien in Gentbruggekouter (aan de kerk) voor lijn 20. Deze lijn heeft een zeer lage frequentie. Het lijkt me dan ook een goed idee om deze halte te verplaatsen en daar vervolgens plaats te voorzien voor deelwagens of parkeerplaatsen in te richten. Een halte voor lijn 3 kan dan op het plein zelf voorzien worden. 

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De opstelling is inderdaad zeer tijdelijk. Op 31 augustus wordt alles weer in de oorspronkelijke toestand hersteld.

Het parkeren volgens “blauwe zone met tijdelijke signalisatie” is er gekomen op vraag van de handel in de omgeving en de signalen die we hierover hadden opgevangen.  Heel wat info en terugkoppeling hebben we hierover gekregen van de wijkregisseur Oud Gentbrugge & Gentbrugge.

In het kader van een langdurige inname van de publieke ruimte is het steeds mogelijk om een autodeelhub tijdelijk te verhuizen naar een geschikte locatie in de onmiddellijke omgeving. Dat gebeurt bv. ook tijdens de Gentse Feesten. Het is hierbij wel van belang om dit tijdig goed af te stemmen met de betroffen autodeelorganisaties zodat ze dit kunnen inplannen, zeker in een verlofperiode. Om de autodeelparkeerplaatsen  op een andere locatie te voorzien was er te weinig tijd om dit met hen te regelen daar ook zij hiervoor aanpassingen moeten doen en de nodige communicatie voeren met hun gebruikers. Bovendien zijn centraal gelegen dwarsparkeerplaatsen zoals op het Gentbruggeplein veel beter geschikt voor autodelen dan langparkeerplaatsen in bv. Gentbruggekouter. Deelwagens worden namelijk meer dan andere voertuigen gebruikt en hebben dus een hoge(re) rotatie.

Het klopt dat lijn 20 rijdt met een zeer lage frequentie. Maar dit betekent niet dat er geen goede haltes moet zijn. De beide halteplaatsen aan de Gentbruggekouter zijn gelegen aan een trottoir, waardoor de opstap doenbaar is. Opstappen op het huidig plein zelf, veronderstelt opstappen vanop straatniveau, wat extra moeilijk is. Een andere plaats vinden in de buurt is niet evident (o.a. wegens zeer smalle trottoirs in bv. de Hielstraat verderop of de Klokstraat). Aan de huidige halte kant Kerkhof (vooral opstaphalte) is er ruimte om wachtende busreizigers en voetgangers  van elkaar te scheiden. In de Hielstraat verderop in deze ruimte er niet. In de tegenrichting ligt de halte langs een blinde muur (geen overlast voor aanwonenden).
 

Een halte voorzien voor lijn 3 op het Gentbruggeplein zou in eerste instantie betekenen dat de haltespreiding moet worden herbekeken. Maar vooral: er zou een toegankelijke halte moeten komen: dat kan alleen door op het Gentbruggeplein een ruim en verhoogd perron aan te leggen, wat dan weer ten koste zou gaan van parkeerplaatsen, waarbij trouwens de volledige aanleg van het plein zou moeten worden herbekeken. Bovendien is er in de andere richting uiteraard geen halte op het plein. Er is daarom gekozen om bij de heraanleg van de Braemkasteelstraat en het aansluitend deel Hielstraat de huidige halte “Hielstraat” (op minder dan 200m) van het plein ook in de toekomst te behouden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info