Toegenomen populariteit van tennis in Gent

16 augustus 2020

Bijzondere tijden geven bijzondere cijfers. In Gent valt zo goed als geen kajak meer te vinden op de tweedehandsmarkt. Ook de fietsenhandelaars hadden geen slecht seizoen en kenden een sterke toename in verkoop, zo berichtte De Tijd al meermaals.

De verklaring hiervoor ligt in de maatregelen ter bestrijding van de COVID 19 – pandemie.
Bepaalde sporten zijn niet verboden geweest tijdens de strengste maatregelen en is men blijven uitoefenen, zoals fietsen, lopen en wandelen. Andere sporten zijn dan weer snel terug toegelaten, aangezien ze op veilige afstand van elkaar kunnen beoefend worden. Zo ook het tennis. Veel voormalige spelers pikten de draad weer op, en veel nieuwe recreanten vonden hun weg naar het plein. Vooral de Blaarmeersen zijn aantrekkelijk voor wie lessen wil volgen of met zijn of haar sportpartner een balletje wil slaan.

Vraag:
1. Is er een verhoogde verkoop van tennisabonnementen geweest in de Blaarmeersen? Normaliter was de deadline voor de aanvragen voor het komende seizoen 1 april 2020.

a. Hoeveel winterabonnementen werden verkocht?
b. Hoeveel superabonnementen werden verkocht?
c. Hoe verhoudt zich dat in relatie met de vorige 4 jaren?

2. Betreffen het vooral mensen die eerder al een abonnement namen en nu hun abonnement verlengen? Met andere woorden: Wat is het aandeel van nieuwe tennissers en oude tennisser in de verkochte abonnementen?

3. De abonnementen kennen een verschil qua prijs volgens de leeftijd, de woonplaats of het sociaal statuut van de abonnee.
a. Hoeveel mensen hun abonnement valt binnen cat. A, B, C, D of E?
b. Categorie D kent 3 categorieën. Hoeveel mensen vielen binnen volgende categorie:
i. Groep Gent
ii. Ouder dan 65
iii. Jonger dan 25
c. Ziet men binnen deze categorieën een toename of afname in de populariteit van tennis? Bv. spelen er nu meer jongeren of gepensioneerden dan vroeger, of wint tennis aan populariteit bij het Gents stadspersoneel?

Mattias De Vuyst
Gemeenteraadslid

Het antwoord van bevoegd schepen Bracke leest u hier.
 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info