Spijbelambtenaar

26 mei 2008
De stad Antwerpen heeft sinds kort een spijbelambtenaar. De spijbelambtenaar wordt het centrale aanspreekpunt voor alle vragen rond spijbelen. Ook zal deze ambtenaar instaan voor de persoonlijke begeleiding van hardnekkige spijbelaars.

De stad Antwerpen heeft ook de bedoeling om met de hulp van deze ambtenaar de Antwerpse scholen te stimuleren om een spijbelbeleid te ontwikkelen. Sinds 2003 beschikt de stad Antwerpen ook over een Centraal Meldpunt inzake spijbelen dat de spijbelgegevens van alle Antwerpse scholen verzamelt.

  • Welk beleid wordt in Gent gevoerd met betrekking tot spijbelende leerlingen?
  • Worden de spijbelgegevens van alle Gentse scholen in kaart gebracht?
  • Wat is het gemiddelde aantal dagen dat een Gentse leerling is 2007 van school is weggebleven?
  • Is ook de stad Gent van plan om een spijbelambtenaar aan te stellen of aan te werven? Zal deze zich ook buigen over de problematiek van de niet-ingeschreven leerlingen in deze stad?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

De beide vraagstellers hebben het heel goed geformuleerd dat wij in Gent een netoverschrijdende samenwerking hebben van Centra voor Leerlingenbegeleiding onder naam van Steunpunt voor Leerrecht en Leerplicht, kortweg ?t Steunpunt genoemd. Ik heb een nota meegebracht om jullie te overhandigen, omdat de vraagstelling kort is, maar het antwoord veel te lang zou zijn om dit allemaal te beantwoorden binnen het tijdsbestek van het vragenuurtje. In deze nota staat er heel veel informatie van wat er al allemaal is gebeurd door het steunpunt.

Het is ook zo dat cijfers momenteel nog niet echt aanwezig zijn. Dit jaar is een nulmeting. Ik heb beloofd in de commissie van oktober exacte cijfers mee te geven van het voorbije schooljaar.

Wat we wel hebben is dat er 64 leerlingen werden doorgeven door de Vlaamse Overheid als niet-ingeschreven, 24 leerlingen bleken niet in orde te zijn, 8 werden doorgestuurd naar de procureur en 16 werden zo gelaten. Dit is een beetje voortbouwend op de vraag die u in het verleden heeft gesteld, mijnheer Souguir. Dit zijn verstokte spijbelaars, dus absoluut schoolverzuim. Dat zijn mensen die 20 dagen afwezig zijn of 30 halve dagen.

Wat het Steunpunt betreft is het zo dat men vandaag samen met het vrij gesubsidieerd onderwijs een computerprogramma aan het schrijven is, zodanig dat de registratie van het effectief spijbelen ? nu spreken we over gemiddelden, maar dan effectief per school en in heel Gent ? in heel Gent. Daarin zullen een aantal parameters staan, zijnde geslacht, geboortedatum, onderwijsvorm, studierichting, klas, school en leerachterstand. Er zullen ook een aantal codes worden toegekend.

Op dat moment zullen we een exact zicht hebben van hoeveel spijbelaars er effectief zijn, ook van deze die niet problematisch zijn. Nu hebben we alleen maar een zicht op de problematische die doorgegeven zijn.

Wat de vraag betreft naar de spijbelambtenaar, wij gaan dat niet doen. Heel eenvoudig, als je de opdrachten bekijkt van Steunpunt, dan zit dat effectief allemaal bij de opdracht van het Steunpunt. Het is zo dat morgen de spijbelambtenaar van Antwerpen naar Gent komt om te kijken hoe er hier wordt gewerkt. Als we de opdrachten/functie bekijken van die persoon, zit het allemaal inclusief wat het Steunpunt moet doen. We zien het niet als een zinvolle aanvulling hier nog eens een spijbelambtenaar aan te stellen, omdat het inclusief de taakverdeling van het Steunpunt zit, ook op het werkveld gaan.

Het Steunpunt is ook aanspreekbaar voor elke burger. Men denkt dat het alleen de scholen zijn die contact kunnen hebben. Er zijn mensen die bellen met het Steunpunt om te zeggen dat ze denken dat er jongeren zijn die spijbelen, dat ze voor overlast zorgen. Men gaat dan terplekke kijken om met die jongeren in contact te komen.

Het antwoord is dus dat we dit niet gaan doen, omdat we denken dat het al inclusief de doelstelling van het Steunpunt zit.

Rudy Coddens
Schepen van Onderwijs en Opvoeding

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.