Fietspad Hogeweg

18 september 2020

Op 7 januari jongstleden stelde gemeenteraadslid Carl De Decker een schriftelijke vraag aangaande de gevaarlijke verkeerssituatie ter hoogte van het kruispunt Hogeweg, Farmanstraat en de Singel. Men gaf toen aan de bezorgdheid te delen.

​De schepen meldde: ‘AWV denkt op kortere termijn aan een kleine infrastructurele ingreep die de fietsveiligheid al iets zou verbeteren. Op langere termijn wordt gedacht aan een ongelijkgrondse kruising van de sporen door fietsers.”

De situatie is tot op heden onveranderd.

Vraag:
Kan bij AWV nagegaan worden wanneer men die kleine infrastructurele ingreep zal doorvoeren? Kan de ‘langere termijn’ iets concreter worden gemaakt?

Antwoord:
Tussen 7 januari en nu werden er in dit dossier grote stappen gezet. In samenwerking met Infrabel, AWV en North Sea Port werd een ontwerp uitgetekend voor het knooppunt Hogeweg, Farmanstraat en de Singel. Dit ontwerp wordt momenteel nog gefinaliseerd door Infrabel en voorbereid voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning vooraleer de werken kunnen worden opgestart. Het opgemaakt ontwerp bevat echter meer dan enkele kleine infrastructurele ingrepen. Zo zullen twee bestaande spoorwegovergangen worden afgesloten en krijgen fietsers in de volledige zone die werd opgenomen in het ontwerp de nodige comfortabele fietspaden -en oversteken. Onder voorbehoud van het verkrijgen van de vergunning zouden de werken dit najaar/begin volgend jaar kunnen starten.

Er werd de voorbije maanden hard gewerkt aan het ontwerp op korte termijn – dat dus omvangrijker is dan aanvankelijk voorzien - waardoor er niet werd verder gewerkt aan de plannen op lange termijn. We kunnen hier dan ook nog geen timing voor doorgeven.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.