Roltrap Station Gent-Dampoort

30 september 2020

De kapotte roltrap van het Dampoort-station is al jaren een ergernis voor de reizigers. Door defecten zijn de perrons vaak en voor langere periodes niet bereikbaar voor mensen die slecht te been zijn.

Tijdens de Gemeenteraad van februari antwoordde de schepen van mobiliteit op Veli Yüksels vraag dat de roltrap zou vervangen worden en dat de werken hiervoor na het bouwverlof van 2020 van start zouden gaan. De nieuwe roltrap zou dan tegen het eind 2020 in gebruik kunnen worden genomen.

Momenteel is er weinig te merken van voorbereidingswerken aan de roltrap. 

Vraag:
Wanneer zullen de voorbereidinsgwerken voor de vervanging van de roltrap van start gaan?
Wat is de reden voor de vertraging? Heeft de stad uitleg ontvangen van de NMBS hieromtrent?
Blijft de timing voor de ingebruikname van de nieuwe roltrap voor het einde van het jaar nog overeind? Indien niet, wat is de verwachte nieuwe timing? 

Antwoord:
We namen hierover contact op met de NMBS. Men wist ons te vertellen dat de Corona-uitbraak heeft gezorgd voor vertraging in de uitvoering. De uitvoering is nu gepland voor 2021; een meer exacte timing  kon de NMBS ons nog niet geven.

We zijn uiteraard niet tevreden met deze gang van zaken en zullen het aankaarten bij de nieuwe Minister van Mobiliteit.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.