Verkeersveiligheid Sint-Kruis-Winkel

30 september 2020

In verschillende vragen aan de schepen voor mobiliteit heeft gemeenteraadslid Carl De Decker afgelopen tijd de onveilige verkeerssituatie voorgelegd aan sommige scholen. Ook de inwoners van Sint-Kruis-Winkel zijn bezorgd.

Zo is de schoolomgeving niet aangegeven, wordt de zone 30 wordt niet gerespecteerd en zorgt de wegversmalling ter hoogte van de school niet voor trager en dus veiliger verkeer.

Vraag:
Kunnen desbetreffende diensten ook deze verkeerssituatie eens onder de loep nemen, in het belang van de schoolgaande kinderen?

Antwoord:
De schoolomgeving is aangegeven met de wettelijke bebording zijnde aan elke kant een A23 (driehoek met twee kindjes), ter hoogte van de bakker en ter hoogte van huisnummer 77. Ook de borden voor zone 30 zijn aanwezig.

Als extra maatregel zijn deze verkeersborden ook op het wegdek geschilderd.
De school kan indien gewenst vlaggenlijnen met vlagjes zone 30 krijgen van het Mobiliteitsbedrijf; die kunnen aan de gevel van de school of, mits navraag, bij de overburen opgehangen worden.

De school kreeg een bezoek van de scholenconsulent in november 2018, waaruit snelheidsmetingen en verdere besprekingen volgden. Uit de snelheidsmetingen uitgevoerd eind 2018 bleek dat er inderdaad nog steeds sneller dan 30 gereden wordt. De Lidar werd aangevraagd maar de inzet ervan bleek daar technisch niet mogelijk.

Bij de heraanleg van Sint-Kruis-Winkeldorp is een asverschuiving voorzien als snelheidsremmer ter hoogte van de school. Ondertussen is er ook beslist om er een uitbreiding van de zone 30 te voorzien. Het Mobiliteitsbedrijf onderzoekt verder of er extra rijbaankussens mogelijk zijn tussen de twee asverschuivingen. Rijbaankussens gaan gepaard met geluid en trillingen waardoor ze niet altijd toepasbaar zijn.

Het Mobiliteitsbedrijf vraagt daarnaast aan de politie om snelheidsmetingen en controles uit te voeren met verborgen snelheidsmeters.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.