Schade aan het onroerend goed gelegen te Gent, Graaf van Vlaanderenplein 40

21 oktober 2020

Om leegstand te vermijden tussen de periode van verhuis van de oude bibliotheek en de start van de renovatiewerken aan het gebouw Graaf van Vlaanderenplein 40, 9000 Gent, is de Stad Gent op zoek gegaan naar een tijdelijke invulling.

De opdracht werd toegekend aan de cvba Stadslabo (voormalige cvba Timelab). Op het einde van de overeenkomst van bezetting ter bede werd schade aan het gebouw vastgesteld, te wijten aan het gebruik van de tijdelijke invulling.

Vraag:
Waarop is het bedrag van de schade gebaseerd? Zijn er offertes voor de herstelling? Kunnen die overgemaakt worden?
Zijn de reparaties effectief uitgevoerd? Gegeven het feit dat de bezetting tijdelijk was in afwachting van het strippen en totaal verbouwen van het oude bibliotheekgebouw, zou dit op zich al verbazing wekken.
Is er aan Stadslabo de kans geboden om de herstellingen zelf te doen? Minstens had dit de kosten kunnen drukken, en had men dit kunnen doen onder BTW-regime, wat toch bijna € 1000  zou uitgespaard hebben.
Is er een rondgang gebeurd met de gebruiker om de staat van de bevinding op te maken?
Is er sprake van schade die niet is veroorzaakt door het gebruik, maar door andere oorzaken verbonden aan de staat van het gebouw?
Is de schepen van mening dat het aanrekenen van schade voor een tijdelijke invulling van een gebouw in afwachting van een totaalrenovatie in verhouding staat tot de meerwaarde  die het project ‘Nest’ heeft opgeleverd voor de Stad, wetende dat de gebruikers ook nog eens een stevige vergoeding hebben betaald voor het tijdelijke gebruik? Dit tijdelijke gebruik heeft onder meer het gebouw beschermd tegen kraken en verdere verloedering, nog los van de mogelijkheden die werden geboden voor de vorming van een innovatieve community?
Klopt het dat de gebruiker zelf heel wat problemen heeft moeten oplossen, onder meer met de lift en de toiletten, op eigen kosten, terwijl dit eigenlijk een verantwoordelijkheid van FM was?
Hoe staat dit alles in verhouding tot de ambities van de Stad om ruimte en ondersteuning te geven aan gemeenschapsvorming en innovatie, die zowel in het huidige als het vorige bestuursakkoord waren opgenomen? Uiteindelijk zijn hier toch enkele nieuwe bedrijven uit voortgekomen die intussen deel uitmaken van het DNA van onze stad, naast tal van nieuwe samenwerkingen die zijn ontstaan.

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Het volledige antwoord van schepen Storms leest u hier.
 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.