Parkeertoren UCO

1 december 2020

Op de UCO site zijn vorige maand de werken gestart voor de bouw van een nieuwe parkeertoren. De doelstelling is om de parkeerdruk voor de buurt te verlagen terwijl overdag de plaatsen worden voorbehouden voor de bedrijven.

Vraag:
Is er al zicht op de praktische uitwerking van dit voornemen? Wordt er met de buurt(bewoners) overlegd? 

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Aangezien de opening van het parkeergebouw ten vroegste voor het voorjaar van 2022 is voorzien, werden hiertoe nog geen concrete stappen ondernomen.

Dit zal gebeuren in de loop van 2021. Zowel de gebruikersmodaliteiten als de parkeertarieven worden aan de gemeenteraad voorgelegd.

De tarieven zullen enerzijds worden afgestemd met de tarieven van het omliggend straatparkeren, en anderzijds met deze die gelden in de andere parkeergebouwen buiten het stadscentrum. Een specifiek overleg met de buurt is niet gepland.

Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat dit parkeergebouw ook is bestemd voor de werknemers uit de bedrijven in de nabije omgeving en hiervoor dus capaciteit moet beschikbaar zijn.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.