Contracten met IVAGO inzake bedrijfsafval

2 februari 2021

De horecazaken in onze stad zijn, zoals in de rest van het land, al maanden noodgedwongen dicht. Ook de cultuurhuizen kunnen hun activiteiten tot nader order niet hervatten.

Dit heeft op verschillende vlakken gevolgen. Zo ook inzake de afvalophaling. Velen hebben hiervoor een contract met IVAGO. Door een gebrek aan activiteit moet er uiteraard ook geen afval worden opgehaald.

Vraag:
Hoeveel Gentse ondernemingen en organisaties met een bedrijfsafvalcontract bij IVAGO zijn verplicht gesloten? Welk bedrag wordt door al deze contracten samen vertegenwoordigd?

Wat gebeurt er met de contracten inzake bedrijfsafval? Worden de contracten van ondernemingen en organisaties (en dus ook de facturatie)  die verplicht dicht zijn, opgeschort? Zo ja, gebeurt dit proactief op of vraagbasis? Zo nee, waarom niet?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
IVAGO staat in voor de ophaling van bedrijfsafval bij ongeveer 3.500 klanten. Naar aanleiding van de corona-epidemie werden een aantal van onze klanten noodgedwongen gevraagd om al dan niet tijdelijk te sluiten.

IVAGO stelde daarom een aantal maatregelen op voor de bedrijfsafvalklanten. Deze werden voorgelegd en goedgekeurd op de raad van bestuur van 22 april en 22 november. Hieronder geef ik een overzicht:

Geen facturatie als gesloten (i.e. handelsactiviteit onderbroken, geen bedrijven in faling):

Belangrijke maatregel: alle bedrijfsafvalklanten werden reeds via diverse kanalen aangemoedigd om ons te laten weten of zij gesloten zijn de komende periode of een aangepaste (verminderde) ophaalregeling wensen. Dit is een grote flexibiliteit van IVAGO t.o.v. andere marktspelers en hiervoor worden geen administratiekosten aangerekend.

De voorziene ledigingen in deze periode zullen niet in rekening gebracht worden op hun factuur.

Voor de periode 15 maart tot 31 december 2020 gaven 1.114 klanten meerdere sluitingsperiodes door.

De klanten werd gevraagd om dit zelf door te geven via het e-loket. IVAGO kon onmogelijk beslissen voor hun klanten of de ophaling moest opgeschort worden of voor hoelang. Sommige horecazaken schakelden bv. in op take-away (of andere creatieve oplossingen) en anderen niet. Een deel van de klanten vroegen ook om een aangepaste/verminderde ophaalregeling. Dus iedere regeling was klant specifiek.

De omzet 2020 is met 11% gedaald ten opzichte van 2019.

Maatregelen t.a.v. bedrijfsklanten die niet langer bediend worden op woensdag en zaterdag tijdens de periode maart – eind mei:

De ophalingen op woensdag en zaterdag werden stopgezet. Er werd afgestemd dat zij:

op hun andere ophaaldagen extra afval kunnen aanbieden zonder meerkost,
een extra ophaling op een andere dag kunnen aanvragen zonder meerkost
sommige klanten kregen extra containers zonder meerkost:  o.a. Volkskliniek, Woon- en Zorgcentrum Domino, Solidariteit voor het gezin,….

Bijkomend wordt voorgesteld dat de bestaande bedrijfsklanten die normaliter op woensdag en zaterdag worden bediend, een tijdelijke commerciële korting worden toegekend van 5% op hun maandabonnement en dit zolang deze dienstverlening niet wordt heropgestart. Deze korting kan nooit geïnterpreteerd worden als een verworven recht.

De rappelprocedure werd opgeschort tot 31 oktober 2020 waardoor bestaande klanten van een verlengde betalingstermijn kunnen genieten.

Op de raad van bestuur van 22 november wordt beslist om de opschorting van de rappelprocedure voor de bestaande bedrijfsklanten te verlengen tot 31 maart 2021.

Beste raadslid, IVAGO nam dus heel wat maatregelen om de getroffen bedrijven bij te staan met betrekking tot hun afvalophaling door IVAGO.

Graag geef ik ook nog even een algemene toelichting mee over de afdeling bedrijfsafval:

Aparte bedrijfstak: De tak bedrijfsafval is een aparte activiteit binnen IVAGO.
Bedrijfsafval mag niet gesubsidieerd worden met publieke middelen en dient zelf bedruipend te zijn wat bij IVAGO het geval is. 
De private inzamelaars geven geen kortingen aan de bedrijfsklanten en enkel een beperkt aantal key-klanten kunnen onderhandelen over een beperkte uitstel van betaling.
De overheid heeft wel al een aantal maatregelen uitgewerkt waarbij 2 maanden betalingsuitstel de rode draad is en dit voor de maanden maart en april. Zie o.a. Btw-aangifte van februari en maart, de bedrijfsvoorheffing en de personenbelasting.

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme -  Stad Gent

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.