Werkzaamheden Vliegtuiglaan

3 februari 2021

Tijdens het vragenuur van februari 2020 vroeg gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot naar de situatie ter hoogte van de wegwerkzaamheden aan de Vliegtuiglaan.

Vlak aan de sporen (aan de afslag om richting Afrikalaan te rijden) was er recent een wegverzakking. Zeker wanneer het donker is, kon dit gevaar opleveren en het is goed dat dit inmiddels ,voorlopig, is opgelost.

Verder op de rijbaan zijn er ook kleine putten, verzakkingen en dergelijke meer: het wegdek in de gehele omgeving tussen het rondpunt en de tunnel is in slechte staat en aan vervanging toe.

Dit lijkt het gevolg te zijn van de omleidingen en de lange duur van de werken. Het drukke verkeer dient zich hierdoor telkens te begeven op dezelfde rijstrook.

De omgeving van de Vliegtuiglaan zal binnen afzienbare tijd nog drukker worden (de werken aan Meulestedebrug en de Dampoort indachtig).

Vraag:
Wanneer is het einde van de werken voorzien? Wat met het huidige wegdek op de voornoemde locatie? Dat zal ook aangepakt moeten worden?

Antwoord:
Deze week werd het wegdek lokaal hersteld. Er staat een meer ingrijpende toplaagvernieuwing gepland in het voorjaar. Structurele vernieuwing bestaande uit de vervanging van de asfaltverharding is voorzien in de loop van maart samen met de hogergenoemde werken aan de asfaltverharding. Alle werken aan de asfaltverharding worden in opdracht van AWV, uit hoofde van wegbeheerder, uitgevoerd.

Het einde van de werken is voorzien voor begin april 2021. De weersomstandigheden zijn reeds enkele weken zeer ongunstig voor asfalteringswerken. Deze timing is onder voorbehoud van onverwachte weers- en/of werfomstandigheden. De vervanging van de asfaltverharding is voorzien vanaf het kruispunt Afrikalaan – Vliegtuiglaan inclusief de verharding tussen de sporen tot de tunnel.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.