School van Toen

27 januari 2021

Het voormalige schoolgebouw in Klein Raamhof wordt verkocht. De vzw De School van Toen kan het gebouw blijven gebruiken tot de zomer van 2022.

In tussentijd zoekt het stadsbestuur actief mee naar een oplossing voor de vzw.

Vraag:
Wat is de stand van zaken in dit dossier?
Wat zal de kostprijs zijn van een nieuwe locatie versus de mogelijke opbrengst van de verkoop van het huidige gebouw?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
In het kader van de budgetbesprekingen voor het Meerjarenplan 2019-2025 heeft het college beslist om de huisvesting en de museale werking van de School van Toen stop te zetten vanaf juli 2022. Het betrof de stopzetting van de ondersteuning van de vzw in de huidige locatie en de verkoop van het stedelijke patrimonium in het Klein Raamhof.

Als besparing werd toen ingeschreven: €140.000/jaar op exploitatie van 2022 en een geraamde inkomst van €850.000 door verkoop gebouw Klein Raamhof, in 2022.

We voeren momenteel gesprekken met de beheerders van het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg.  We onderzoeken de piste om vanuit de Stad een convent te huren en dit ter beschikking te stellen aan de School van Toen.  Daar is al een plaats bezoek gebeurd, maar we zijn die piste nog verder aan het verkennen. 

Hiervoor moet het convent nog gerenoveerd worden. De beheersvzw van het Groot Begijnhof maakte een overzicht van de nodige werkzaamheden, inschatting van de kosten en mogelijke inbreng van subsidies.  Deze informatie werd overgemaakt aan dienst FM Vastgoed. Zij maken momenteel een advies op. Op basis daarvan zal het college binnenkort beslissen of we de School van Toen effectief kunnen laten herhuisvesten in het Groot Begijnhof.

Voorlopig werd bij BW2021 een bedrag van 110.000 euro per jaar voorzien, bestaande uit maximum bedragen voor een posten zoals €43.000 huur , €57.500 exploitatiekosten en €10.000 werkingsmiddelen voor de School van Toen.  Het college heeft immers beslist dat er bereidheid is om huurgeld te betalen voor een gerenoveerd convent. Tegelijk wil men ook het financiële plaatje over het geheel onderzoeken, met onder andere de vergelijking tussen de piste dat de School van Toen toch blijft in het Klein Raamhof (mits overzicht wat nodig is om het gebouw hiervoor geschikt te maken) en de piste van het convent. Dit is in opmaak.

Kabinet Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.