Camera Graaf Van Vlaanderenplein

28 januari 2021

Er staat reeds enkele maanden een camera opgesteld aan de Zuid, ter hoogte van het Graaf van Vlaanderenplein. De camera is geplaatst net voor de oversteekplaats van voetgangers en fietsers, waardoor automobilisten niet altijd zien of er iemand wil oversteken, wat voor gevaarlijke situaties zorgt, zeker in deze donkere dagen.

Vraag:
Is deze inname van het openbaar domein vergund?
Waarvoor dient deze camera?
Kan de camera in voorkomend geval niet op een verkeersveiligere locatie worden geplaatst?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Deze inname van het openbaar domein is vergund met een toelating van de burgemeester voor de  periode van 30/10/2020 tot 01/12/2020, eerste verlenging tot 31/01/2021 en tweede verlenging tot 28/02/2021, mits onderstaande voorwaarden:

* de inname bevindt zich uitsluitend op de parkeerstrook. Het evt. aanwezige fietspad en rijbaan blijven te allen tijde gevrijwaard;

* voor het creëren van de inname wordt een parkeerverbod E3 ingesteld ten minste 48u vooraf aan de eigenlijke inname. Bij dit parkeerverbod moet op een onderbord het starttijdstip van de inname weergegeven zijn;

* bestaande verkeersborden die door de inname aan het oog van het verkeer worden onttrokken, dienen op eigen initiatief te worden herhaald;

* de rijbaan dient vrij te blijven van enige inname.

Het betreft een verplaatsbare camera met nummerplaatherkenning voor het inrijden van de Lage Emissie Zone (LEZ).

De camera is na 18 november 2020 verplaatst na een case van Gentinfo (burger vond de opstelling onveilig). Hij werd  60cm opgeschoven, weg van de rijbaan en richting boordsteen/fietspad. En hij werd ook verder van de schuine parkeerrand verwijderd voor extra zichtbaarheid.

Een controleur van Innames Publieke Ruimte (IPR) heeft op 29/01/2021 een controle op de inname uitgevoerd (laatste foto in bijlage) en heeft geoordeeld dat de camera de zichtbaarheid voor de automobilisten niet meer belemmert.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.