Verkeersproblematiek Muide/Meulestede

11 februari 2021

De wijken Muide en Meulestede kampen al geruime tijd met verkeersoverlast en -onveiligheid. Sinds de aanvaring van de Meulestedebrug en de herstelling van de brug is de mobiliteit in deze wijken problematisch geworden. Het gebied kreunt onder de enorme toevloed van verkeer dat zijn weg zoekt door de woonwijken.

Volgens de buurtbewoners wordt het verbod op zwaar vervoer en éénrichtingsstraten flagrant genegeerd en er wordt heel vaak overdreven snelheid in de wijk vastgesteld. Dit leidt in zijn totaliteit tot gevaarlijke situaties voor alle weggebruikers en niet in het minst voor de zwakke weggebruiker.

De wijk heeft dringend nood aan oplossingen op korte termijn. Samen met het Mobiliteitsbedrijf kan gezocht worden naar structurele korte termijnoplossingen voor de verkeersdrukte of verkeersdoorstroming. Ook de communicatie rond de werken in de buurt laat veel te wensen over. Dat blijkt uit de gesprekken die ik heb gehad met een aantal mensen die met de problematiek bezig zijn.

Vraag:
Hoe kan de communicatie rond werken en mobiliteitswijzigingen naar de buurtbewoners en handelaars beter gestroomlijnd worden? Kan u betreffende de verkeerssituatie aldaar in overleg gaan met de diensten van de burgemeester om e.e.a. te remediëren?

Veli Yüksel
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Wat betreft uw vraag naar korte termijn-aanpassingen geeft de politie mij mee dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen de wijk Meulestede en Muide:

1) Meulestede
- Flitscontroles op en in de buurt van de Meulesteedsesteenweg worden aangehouden en waar mogelijk opgevoerd.
- Parkeerproblematiek ter hoogte van de Pauwstraat werd recent aangepakt. Aldaar zijn er drie handelaars gevestigd. Heel vaak parkeren de klanten van deze handelaars zich, weliswaar kortstondig, op het fietspad waardoor er een gevaarlijke situatie ontstond voor de zwakke weggebruikers. Politie heeft met toestemming van de handelaars een schrijven opgehangen om de mensen te wijzen op het feit dat parkeren ter hoogte van deze handelszaken niet kon en dat er bij vaststellingen van dergelijke overtredingen zou opgetreden worden. In totaal werden er reeds 69 registraties uitgevoerd inzake foutief parkeren en onaangepast rijgedrag. Het Mobiliteitsbedrijf werd door de politie ook aangeschreven met vraag op deze locatie een aantal verkeerstechnische aanpassingen door te voeren.
- De politie merkt op dat het buiten dienst stellen van Meulestedebrug een impact heeft gehad op de wijk daar er minder verkeer aanwezig is. Anderzijds is de verkeersdruk op de Muide, Voormuide en Neuseplein sterk toegenomen volgens de politie.

2) Muide
De problematiek aangaande de toename van zwaar vervoer rond de Muidebrug is goed gekend bij de politie. Reeds sedert het defect aan de Meulestedebrug voert de politie controles uit in de wijk Muide. Op 21.01.2021 was er een overleg tussen politie en Mobiliteitsbedrijf waar afspraken zijn gemaakt omtrent een nieuw signalisatieplan voor het vrachtwagenverbod over de Muidebrug. Deze signalisatie is aangepast op 01.02.2021 en wordt in april geëvalueerd. Volgens de politie zijn de eerste indrukken bemoedigend. Dit belet niet dat de politie blijvend vinger aan de pols houdt. De politie zal in de wijk controles blijven uitvoeren.

Wat betreft uw vraag naar het aantal klachten over verkeersinbreuken in de wijken Muide-Meulestede geeft de politie mij mee dat in de periode van 01/01/2019 tot 15/02/2021 in totaal 62 verkeersgerelateerde meldingen werden geregistreerd en dit in het bijzonder inzake verkeershinder, parkeerdruk en snelheid.

Wat betreft uw vraag naar de handhaving van verkeersregels geeft de politie mij mee dat de locatie Muide permanent is opgenomen in de lijst voor politiecontroles inzake parkeerdruk alsook inzake negeren van verkeersverbodsborden E en C. Vanuit de wijkpolitie Gent-centrum is er 2 x per maand een actie ‘parkeerdruk’ en 2 x per maand een actie specifiek op ‘verkeersverbodsborden E + C’. Bij stijging van de klachten wordt voorrang gegeven aan de specifieke locatie waarvoor er een stijging van klachten is.

Zoals hierboven aangehaald blijft de politie inzetten op controles in de omgeving van de Muidebrug. Los van de inspanningen rond de vermelde problematiek van zwaar vervoer controleert de verkeersdienst van de lokale politie regelmatig op overdreven snelheid over het ganse Gentse grondgebied, zeker ook in de omgeving van de Muide.

Mathias De Clercq
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.