Samenwerking PZ Gent en Natuurpunt

18 februari 2021

Sedert een aantal jaren werkt PZ Gent samen met Natuurpunt, door hun afgeschreven ICT-materiaal te schenken aan een bedrijf dat samenwerkt met Natuurpunt. Hierdoor kunnen met de opbrengsten bomen aangeplant worden.

Idem voor  ICT-apparatuur en gsm’s die binnengebracht zijn bij de dienst gevonden en Verloren voorwerpen en niet werden opgehaald door de eigenaars.

Vraag:
Bestaat deze samenwerking nog steeds?
Hoeveel bomen konden er ondertussen tot nogtoe aangekocht en aangeplant worden?

Manuel Mugica Gonzalez
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De politie geeft mij mee dat in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit 0996 dd. 19 okt 2019 er inderdaad nog steeds wordt samengewerkt met Kras Gent vzw, Kringloopwinkel Gent en met Natuurpunt vzw.
Het hogervermeld gemeenteraadsbesluit bepaalt dat sommige goederen, waarvan de politie eigenaar is, worden geschonken aan het goede doel.
Specifiek gaat het om gevonden en verloren voorwerpen die bij de politie werden binnengebracht en om afgeschreven niet-specifiek politiemateriaal (meubilair, ICT-materiaal, e.d.).
Dit initiatief werd – naast vele andere acties inzake mobiliteit, aankoopbeleid, catering, afvalverwerking,… - ook ingeschreven in het Eco-beleidsplan van de politie.
Voorts geeft de politie mij mee dat het politioneel ophaalpunt en postbedeling (POPP) van de Politiezone Gent heel wat inspanningen levert om de goederen terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenaar. Er zijn echter goederen waarvan de eigenaar niet kan achterhaald worden. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn van 6 maanden dienen deze goederen een nieuwe bestemming te krijgen. Aangezien de Politiezone Gent de administratieve verwerking ter harte neemt, werd dit eigenaarschap door de stad overgedragen aan de politiezone. Als eigenaar mag de politiezone beschikken over de goederen of ontvangsten die voortvloeien uit de verkoop ervan. Het materiaal wordt opgehaald door een gespecialiseerde firma die instaat voor het recycleren en de vergoeding die het korps hiervoor krijgt wordt geschonken aan de organisatie Natuurpunt. Natuurpunt op zijn beurt plant met dat geld bomen. Concreet betekent het dat één boompje met 1 m² bijhorende grond kan worden aangekocht voor :
- 1 intacte, herbruikbare smartphone of
- 4 niet-herbruikbare smartphones of gsm’s of
- 1 laptop/PC/server
Als bewijs van hun bijdrage aan het milieu ontvangt de politie elk jaar een certificaat. Zo ontving de politie in 2020 een bomencertificaat ter waarde van 88 boompjes met 88 m² bijhorende grond.

Mathias De Clercq
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.