Wegvallen parkeerplaatsen Rooigemlaan

24 februari 2021

Er is enige beroering ontstaan met betrekking tot de werken aan het kruispunt van de Bevrijdingslaan met de Rooigemlaan. Er verdwijnen heel wat parkeerplaatsen en de buurtbewoners maken zich ongerust. Het gaat om circa 15 plaatsen.

Verderop de Rooigemlaan, ter hoogte van de bushalte net voor de brug aan de Palinghuizen zijn recent ook reeds 4 a 5 parkeerplaatsen geschrapt. Dit komt er dus bovenop. De omwonenden vragen een overleg met de stad en AWV.

Vraag:
Zijn de plannen reeds definitief? Kan er, ingevolge de klachten uit de buurt, onderzocht worden of de impact van de werken kan verkleind worden? Worden de verloren parkeerplaatsen elders gecompenseerd?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De werken aan het kruispunt Rooigemlaan-Bevrijdingslaan zijn vergund en de aanpassingen aan de bushalte zijn lopende. Begin maart start AWV met de aanpassing van de afslagzone. Meer informatie over de werken kan u vinden op de website van AWV https://wegenenverkeer.be/werken/nieuwe-bushaltes-aan-rooigemlaan-r40-gent-en-herinrichting-kruispunt-brugsesteenweg .

AWV voert deze werken uit omwille van het verhogen van de verkeersveiligheid. Er spelen twee zaken:

Aanpassing van de bushaltes. De bestaande haltes “Biezenstuk” en “Appelstraat” zijn absoluut niet veilig of comfortabel te noemen. Ze zijn zeer nauw bemeten en de halterende bussen staan bijna op het fietspad. De opstelruimte is beperkt en de halte is ook niet goed toegankelijk (geen verhoogde boordsteen). Ze worden daarom vervangen door een goed uitgeruste halte ter hoogte van Nimfenstraat en Peerstraat. De bus zal dan voortaan halteren op de rijbaan en niet meer over het fietspad moeten rijden. Op- en afstappen wordt ook gemakkelijker dankzij de verhoogde boordsteen.
In tweede instantie gaat het om een verkeersveiligheidsmaatregel op het kruispunt Bevrijdingslaan – R40. Dit kruispunt staat namelijk op de lijst van de dynamische zwarte punten. Een vaak voorkomend ongevaltype zijn botsingen tussen linksafslaande voertuigen (bv. van de R40 komende van de Heuvelpoort naar de Brugsesteenweg) en rechtdoor rijdende voertuigen en fietsers op de R40. Aan een dergelijk ongevaltype kan verholpen worden door een zgn. conflictvrije regeling in te voeren, d.w.z. dat de linksaffers kunnen afslaan zonder dat er conflicterend verkeer is. Een dergelijke regeling bestaat bv. al aan het  kruispunt Kortrijksesteenweg en R40. Het is hier ook wenselijk – gezien de ongevallengegevens – een dergelijke regeling door te voeren. Voertuigen die na de werken vanaf de R40 linksaf zullen gaan, zullen dan niet meer in conflict komen met voertuigen op de 2 rijstroken én fietsers én voetgangers langs de R40. Dit zal de verkeersveiligheid zeker ten goede komen. Opdat een dergelijke regeling zou kunnen worden doorgevoerd, is het wel nodig dat de linksafslagstroken worden verlengd, wat dan op zich een invloed heeft op de beschikbare parkeerplaatsen.

Dergelijke verkeersveiligheidsmaatregelen worden best ook goed uitgevoerd en daarvoor is er plaats nodig op het openbaar domein. De impact op het openbaar domein kan dus niet verkleind worden.

Er loopt een vraag om  bewonersparkeren in te voeren, maar die is nog in onderzoek.  Maar we kunnen nu al meegeven dat dit allesbehalve evident is, omdat in dergelijke gebieden de “normale” parkeerders reeds in zeer sterke mate de bewoners zelf zijn. De niet meer gebruikte bushaltes langs de R40 zullen wel als parkeerplaats kunnen worden gebruikt.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.