Tijdelijke fietsstallingen

18 februari 2021

Tijdens het vragenuur van oktober vroeg gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot naar de evaluatie van de tijdelijke fietsstallingen in de binnenstad. Schepen voor mobiliteit Watteeuw gaf toen aan dat de evaluatie nog in volle opmaak was.

Christiaan wou graag weten of de evaluatie intussen afgerond is en zoja wat de resultaten zijn, zowel globaal gezien als per locatie.

Antwoord:
Het onderzoek is momenteel nog lopende. We plannen dan ook een verder onderzoek voor volgende pleinen: Veldstraat thv Mc Donalds, Sint Baafsplein, Botermarkt, Groot Kanonplein. Momenteel zijn de coronafietsenstallingen vergund tot eind juni.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.