Belasting op leegstand

15 maart 2021

Op 31 december 2018 waren er 409 leegstaande woningen geregistreerd in het leegstandsregister. 

Vraag:
Zijn er reeds recentere cijfers beschikbaar?
Hoeveel woningen daarvan zijn gelegen boven winkelpanden?
Hoeveel woningen zijn op dit moment onbewoonbaar verklaard? Kunt u dit geografisch opsplitsen voor het grondgebied van Stad Gent?

Nicolas Vanden Eynden
Gemeenteraadslid

het volledige antwoord van de schepen leest u hier.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info