Zwerfvuil Watersportbaan

8 maart 2021

Van zodra de eerste zonnestralen komen piepen, zit het vol langs de oevers van de Watersportbaan. Het vele zwerfvuil langs de Watersportbaan werd reeds eerder aangekaart. Maar het valt gemeenteraadslid Carl De Decker nu ook op, dat er veel afval blijft liggen langs de oevers, dat nadien in het water terecht komt.  

De Watersportbaan wordt vaak gebruikt door sporters. Momenteel zijn er roeiers die zich aan het voorbereiden zijn op de Olympische Spelen. Tijdens hun training moeten zij vaak glazen flessen, plastiek en lege zakken chips, soms zelfs hele vuilzakken ontwijken. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties op het water.
Het ruimen van vuilnis op het water is niet evident, we proberen dan ook best maximaal te vermijden dat er vuilnis in het water terechtkomt.

Vraag:
Is dit probleem gekend?
Kan er extra ingezet worden op enerzijds ruiming en anderzijds controle en handhaving rond de Watersportbaan? 

Antwoord:
De problematiek van zwerfvuil in de omgeving van de Watersportbaan is gekend. Gedurende de zomerperiode vorig jaar zagen we hier ook een intensief gebruik van de openbare ruimte. De combinatie van de geldende corona-maatregelen en goed weer was hierin een bepalende factor. Dit bracht hier meer zwerfvuil dan in normale omstandigheden met zich mee, naast andere vormen van overlast (geluidsoverlast, drugproblematiek).

Deze locatie werd  dan ook gecoördineerd opgevolgd door verschillende diensten. In oktober 2020  had ik een overleg rond de problematiek en verschillende vormen van overlast met bewoners en organisaties die gebruik maken van de Watersportbaan.  

Sinds het najaar nam de druk op deze locatie af, maar we anticiperen nu reeds op een gelijkaardige netheidsproblematiek zodra de weeromstandigheden verbeteren (en coronamaatregelen blijven gelden).

IVAGO voorziet reeds heel wat afvalkorven rondom de Watersportbaan:

  • Zuiderlaan: 8 korven langs parking + 4 korven aan bushaltes
  • Europalaan: 1 korf aan bushalte
  • Yachtdreef: 2 korven
  • Groenzone tussen Yachtdreef en Europalaan: 10 korven + plaatsing 1 bijkomende korf gepland
  • Verenigde-Natieslaan: 4 korven langs looppiste + 2 korven aan bushaltes.
  • Watersportlaan: 2 korven + 1 korf aan bushalte
  • Kanodreef: 1 korf aan groenzone
  • Noorderlaan: 7 korven

Deze worden 6 maal per week geledigd. Daarnaast heeft men 4 tijdelijke afvalkorven geplaatst aan de Yachtdreef.  Netheidscoaches volgen de netheid in de omgeving specifiek op en voorzien extra veegbeurten in het weekend indien nodig. Zo vermijden we ook dat er zwerfvuil in water beland. Opruimen op en naast water is minder evident en het beheer van de netheid op en naast de Watersportbaan is versnipperd. We nemen initiatieven om dit te optimaliseren.  

We leveren veel inspanningen om de netheid op deze locatie te behouden. Daarnaast pakken we ook de oorzaak van de problematiek aan. Dat is en blijft het gedrag van de burger. Met name de consument die ervoor kiest om zijn afval achter te laten op het openbaar domein. IVAGO plant een herneming van hun zwerfvuilcampagne na de Gentsche Gruute Kuis om bewoners en bezoekers te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid.

Samen met de burgemeester blijven we ook inzetten op handhaving.

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info