Hélène Dutrieulaan

11 maart 2021

In navolging van schriftelijke vraag van gemeenteraadsli Christophe Peeters 2 jaar geleden, brengt deze de klachten van de bewoners uit de Hélène Dutrieulaan graag opnieuw onder de aandacht.

De bereikbaarheid van de woningen in deze straat is al geruime tijd op verschillende vlakken problematisch. Er stellen zich heel wat praktische problemen, die recent door de bewoners (die zich hebben verenigd) aan de schepen zijn overgemaakt per e-mail.

Ze zijn divers van aard. Het gaat onder meer om het parkeerregime en de toegankelijkheid voor bezoekers (die de situatie niet goed kennen) en personen met een beperking. Ook wordt vastgesteld dat zorgverstrekkers bijna weigeren om nog aan huis te komen, gelet op de plaatselijke verkeerssituatie. Bij grote evenementen in het nabijgelegen Flanders Expo is het vaak dramatisch.

De bewoners vragen om een grondig overleg om de problematieken die zij dagelijks ervaren te kunnen duiden en naar oplossingen te zoeken. Een eerder overleg heeft reeds plaatsgevonden in 2013 doch de problemen zijn klaarblijkelijk allerminst van de baan.

Vraag:
Zal u op korte termijn een overleg organiseren met de bewoners waarbij zij inspraak hebben bij het ontwikkelen van mogelijke oplossingen? Zijn er zaken waar u nu reeds aan denkt die soelaas zouden kunnen bieden? Kunt u de bewoners perspectief geven?

Antwoord:
Het Mobiliteitsbedrijf ontving de bezorgdheden van de bewoners van het wooncomplex Wings en heeft hier reeds uitgebreid op geantwoord.

We behouden de visie met betrekking tot parkeren, zoals in eerdere communicatie naar de bewoners gemeld:

Bij de bouwaanvraag van het appartementencomplex gaf de stadsadministratie advies over het benodigde aantal parkeerplaatsen in het gebouw, op basis van de normen bepaald in het RUP en bevestigd in de Plan-Mober.
Binnen The Loop moeten uiteindelijk alle parkeerplaatsen onder de gebouwen gerealiseerd worden. Het parkeren langsheen de straat bestaat hier niet.
Tijdens de oorspronkelijke verkoop van de appartementen van wooncomplex Wings werd aan alle toekomstige bewoners de kans geboden om één van die inpandige parkeerplaatsen te kopen. 
Vanuit de stadsadministratie gaven we duidelijk mee dat deze inpandige parkeerplaatsen de enige parkeerplaatsen in de buurt zijn, die specifiek bedoeld zijn voor de bewoners.
Dit werd ook zo gecommuniceerd tijdens het overleg in 2013.
De bouwpromotor heeft na 2 jaar de nog resterende inpandige parkeerplaatsen verkocht aan de eigenaar van het aanpalende kantoorgebouw.
We gaan niet in op de vraag om parkeervergunningen uit te reiken aan de bewoners van Wings voor de aanpalende parkeer-bewonerszone 14.
Het is immers net het duidelijke advies dat de bewoners van Wings de inpandige parkeerplaatsen gebruiken. Vergunningen uitreiken aan parkeerders die buiten een bewonerszone wonen, zal alleen maar de parkeerdruk in die bewonerszone onterecht verhogen.
De nabij gelegen P&R is uitdrukkelijk bedoeld voor kortstondig, roterend parkeren (parkeren en wegrijden), zoals voor bezoekers van een evenement. De P&R is dus geen buurtparking of bewonersparking, en is daar vanuit verkeerstechnisch standpunt ook helemaal niet op ingericht.
Er zijn geen plannen om nieuwe buurtparkings in de nabijheid te voorzien.

We zijn wel bereid om de bereikbaarheid van Wings te herbekijken en zullen de bewoners hiervan op de hoogte brengen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.