parkeerverbod vrachtwagens Brugsevaart

30 maart 2021

Anderhalf jaar geleden werd door gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot de onveilige verkeerssituatie ter hoogte van de Mazestraat aan de Brugsevaart aangekaart. De geparkeerde vrachtwagens ontnemen het zicht en dat levert tot op vandaag gevaarlijke toestanden op. De politie is hiervan op de hoogte.

Christiaan vroeg toen aan schepen Watteeuw of een parkeerverbod voor vrachtwagens soelaas kon bieden. Dat is er niet gekomen, wel is de uitwijkzone aan de Mazestraat met anderhalve meter verlengd doch dat lost het probleem niet op.

In het antwoord meldde de schepen het volgende: “Momenteel is de Stad bezig om een gebiedsdekkend plan op te maken waar vrachtwagens wel en niet zouden kunnen parkeren. Wij wachten dit plan af en nemen momenteel geen ad hoc beslissingen om te vermijden dat het probleem zich zou verschuiven naar de woonstraten.”

Vraag:
Wat is de stand van zaken betreffende het door u vooropgesteld gebiedsdekkend plan?
Kunt u de situatie aan de Mazenstraat laten onderzoeken door het mobiliteitsbedrijf teneinde op korte termijn alvast tot een verbetering van de situatie te komen?

Antwoord:
We hebben in het vorige antwoord op de schriftelijke vraag inderdaad gemeld dat de Stad bezig is met de opmaak van een beleidskader rond vrachtwagenparkeren. De doelstelling is om tot een breedgedragen beleid omtrent vachtwagenparkeren te komen dat gedragen is door alle betrokken partijen. Deze partijen zijn onder andere North Sea Port, Dienst Economie, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, departement Mobiliteit en Openbare Werken, Politiezone Gent en meer. Ook enkele middenveldorganisaties worden hierin gehoord om de zaken op af te toetsen. Enkel op deze manier voorkomen we dat lokale ingrepen ongewenste effecten op andere locaties veroorzaken.

Gezien de complexiteit, betrokken projecten en de vele partijen binnen dit verhaal, kunnen we momenteel nog geen timing vastleggen.

We benadrukken echter dat maatregelen die betrekking hebben op de veiligheid niet wachten op bovenvermelde beleidskader.

Na opvolging door het Mobiliteitsbedrijf, en de daaropvolgende uitvoering van het verlengen van het verdrijvingsvlak door de Vlaamse wegbeheerder (Agentschap Wegen en Verkeer), zijn er geen nieuwe klachten omtrent de veiligheid van dit kruispunt door beperkt zicht op deze locatie meer binnengekomen.
We hebben contact opgenomen met de politie om de situatie op dit kruispunt nader te bekijken:

Het laatste, gemelde ongeluk met stoffelijke schade op deze locatie dateert van 2018. Sinds de aanpassing zijn hier geen gekende ongelukken meer geregistreerd
De Verkeersdienst van de Politie Gent kent op deze locatie geen klachten
We nemen dit ook nog verder op met het wijkcommissariaat Wondelgem.

We hebben wel nog een lopende vraag naar een verbetering van de zichtbaarheid van de in- en uitrit van de winkelsite. Deze is nog lopende.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.