Fietsstalling Antwerpsesteenweg ter hoogte van de Carrefour

6 april 2021

Voor de plaatsing van deze fietsstalling zijn een aantal parkeerplaatsen geschrapt. Dit is ietwat vreemd daar vlak ernaast een verdrijvingsvak ligt, waar klanten van het warenhuis nu reeds massaal hun fiets parkeren. Het lijkt dan ook logischer om de stalling op te schuiven zodat de parkeerplaatsen niet hoeven te verdwijnen.

Vraag:
Kan de fietsstalling alsnog oordeelkundiger worden geplaatst?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het verdrijvingsvlak op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Bloemistenstraat dient twee doeleinden. Ten eerste wordt de parkeerstrook op deze locatie te smal om een wagen te parkeren zonder het ernstig hinderen van de fietsers op het fietspad. De parkeerstrook meet 1m90 waar de fietsenstalling werd geplaatst. Dit is eigenlijk al smal maar de strook versmalt nog eens naar 1m85 richting kruispunt. Het plaatsen van een fietsenstalling op deze plaats zou hetzelfde negatieve gevolg hebben voor het fietspad als een geparkeerde wagen. Ten tweede zorgt dit er voor dat er een beter zicht is op het verkeer op de Antwerpsesteenweg voor het verkeer komende uit de Bloemistenstraat. Bovendien werden de stallingen niet enkel geplaatst in functie van de klanten van het warenhuis maar ook voor de bewoners van de omliggende appartementen, met oog op klanten van de ontbijt/brunchzaak en de bloemenzaak aan de overzijde van de weg. Dit moet er voor zorgen dat de fietsenstalling zowel overdag (voornamelijk bezoekers van de handelszaken) als ’s avonds en ’s nachts (voornamelijk bewoners) goed wordt gebruikt.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.