Verkortingstraat

17 mei 2021

De wegenwerken in de Verkortingstraat te Sint –Amandsberg zijn volop aan de gang. Het eerste deel van de straat is bijna afgewerkt, de bomen en fietsenstallingen worden binnenkort voorzien. De tweede fase is sinds kort gestart.

Voorheen was het straatbeeld eerder klassiek, aan beide zijden ruimte voor wagens zonder een onderbreking, en een asfalt laag bovenop kasseien. Hier en daar had men terug zicht op het oude wegdek en de nutsvoorzieningen waren aan vervanging toe. Kortom het was hoog tijd voor deze werken. 

 

Tot voor kort was een fruit -en groentewinkel op de hoek van de straat jarenlang een gevestigde waarde maar de eigenaars hebben besloten te stoppen met deze activiteit. Laden en lossen was dan ook dagelijks een vertrouwd beeld ter hoogte van deze winkel in het begin van straat ook al was daarvoor geen ruimte voorzien. Blijkbaar wordt binnenkort de winkel verbouwd naar een restaurant. Er zijn eveneens 3 ondernemingen gevestigd in de straat (schrijnwerker Tenier, feestzaal Dewulf en dansschool Polariteit) en ook de hoofdingang van de begraafplaats Campo Santo ligt er.  Er is met andere woorden veel bedrijvigheid in de straat en de parkeerdruk was – is reeds bij momenten een probleem voor de bewoners.  Men maakt zich aldus wat zorgen over de toekomstige situatie.

Vraag:
Hoe kijkt u naar deze situatie? Kan er eventueel gekeken worden naar een passend parkeerregime om de druk te verlichten? Zo zouden de parkeerplaatsen ’s avonds kunnen voorbehouden worden voor bewoners?

Christiaan Van Bignoot
Gemeenteraadslid

Antwoord:
In kader van de heraanleg en het feit dat er diverse ondernemingen zijn werd er gekozen om 2 laad- en loszones in te richten thv Verkortingstraat 11. Deze zijn buiten het tijdsvenster van laden en lossen parkeerplaatsen die ook door de bewoners kunnen gebruikt worden.

Na heraanleg zullen er 42 parkeerplaatsen zijn ipv 63 oftewel 67% van de huidige parkeerplaatsen. Uit parkeerdata blijkt dat er overdag een gemiddelde  parkeerbezetting is van 41%. Deze heraanleg zal er dan ook niet voor zorgen dat de balans tussen leefkwaliteit en bereikbaarheid aangetast wordt.

Parkeerbezetting in de Verkortingstraat:

Deze straat ligt in een groene tariefzone waar het betalend parkeren stopt om 19u. Tijdens regelmatige controles door onze parkeerwachters hebben we vastgesteld dat 67% van de geparkeerde voertuigen in de Verkortingstraat afkomstig zijn van bewoners. Het invoeren van voorbehouden parkeerplaatsen voor bewoners zou dus geen oplossing bieden omdat de plaatsen vandaag al ingenomen zijn door bewoners. Hiernaast kunnen deze plaatsen dan ook niet gebruikt worden door bezoekers op tijdstippen wanneer minder bewoners in de straat geparkeerd staan. Daardoor zou meervoudig gebruik doorheen de dag niet meer mogelijk zijn, wat een slechte benutting is van de (parkeer)ruimte.

De bezoekers van het kerkhof kunnen zich steeds makkelijk parkeren thv de Visitatiestraat, zoals reeds werd aangegeven in MV00444, en dit wordt ook zo gecommuniceerd bij vragen, klachten,…  

Op niveau van Gent:

In Gent en andere grote steden overstijgt het aantal inwoners het aantal beschikbare parkeerplaatsen en de bevolking blijft alsmaar groeien. Het is dus gewoonweg onmogelijk om voor iedereen parkeerplaatsen op het openbaar domein in te richten. Het stadsbestuur zet daarom sterk in op een mentaliteitswijziging naar minder autogebruik. We promoten het autodelen en leveren stevige inspanningen om de alternatieven voor het autogebruik comfortabeler te maken.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.