Analfabetisme in onze stad

4 juni 2021

In Vlaanderen hebben 15 % van de volwassenen (16-65 jaar) moeilijkheden met lezen en schrijven. Dat betekent dat meer dan een half miljoen (580.470) volwassenen problemen ondervinden als ze bijvoorbeeld een mail moeten schrijven, een brief lezen en begrijpen of informatie moeten zoeken.

De belangrijkste risicogroepen, wat betreft laaggeletterdheid in Vlaanderen, zijn laaggeschoolden, volwassenen met een  lage sociaal- economische status, ouderen, eerste generatie migranten, anderstaligen en niet-actieven.

In de meeste Europese grootsteden stijgt het analfabetisme terug.

Vraag:
Hoe zijn de cijfers in Gent ?
Hoe verhouden zich deze in vergelijking met de andere centrumsteden ?

Mattias De Vuyst
Gemeenteraadslid

Het volledige antwoord van schepen Decruynaere leest u hier.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.