Vuilbak Reigerspark

11 juni 2021

In november vorig jaar stelde gemeenteraadslid Christophe Peeters een mondelinge vraag aan schepen De Bruycker over het Reigerspark, waar hij onder meer vroeg om een vuilnisbak. De schepen antwoordde dat in afwachting van een definitieve aanleg zou gekeken worden met IVAGO om toch al een vuilnisbak te plaatsen. IVAGO zou spoedig hiervoor een vergunningsaanvraag indienen.

Ondertussen zijn we zes maanden later en is de vuilnisbak nog niet geplaatst. Gezien we nog steeds voorzichtig moeten zijn met corona, spreken nog heel veel mensen buiten af en ook het goede weer lokt  heel veel mensen naar buiten. Bijgevolg zou het wel nuttig zijn dat in het parkje een vuilnisbak staat.

Vraag:
Enig idee wanneer IVAGO de vuilnisbak zou plaatsen?

Antwoord:
Er werd door IVAGO een korf geplaatst op 15 juni 2021 aan de ingang van het park. Dit is een testkorf die zal opgevolgd worden naar gebruik, alvorens over te gaan tot het al dan niet plaatsen van een definitieve korf.

Dieper in het park zelf is er op dit moment geen korf voorzien aangezien dit momenteel geen openbaar domein is.

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.