kids-ID

12 juli 2021

De kids-ID is een identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Het is geen verplichting om over een kids-ID te beschikken, maar ouders moeten dit document wel bij zich hebben als ze met hun kind(eren) reizen naar het buitenland.

De kids-ID is drie jaar geldig. Het is traditioneel druk aan de loketten van dienst burgerzaken net voor de start van het zomerreces. Er zijn daarbij heel wat mensen die uit het oog zijn verloren dat de kids ID van hun kinderen is verlopen. Dat is na een corona jaar zonder veel reismogelijkheden nog meer het geval dan anders. In heel wat steden en gemeenten worden herinneringen gestuurd bij het vervallen van identiteitsdocumenten (waaronder de kids-ID). In Gent doen we dit bij het vervallen van identiteitsbewijzen van volwassenen. Dit is uiteraard een handig geheugensteuntje en het vermijdt bovendien dat mensen gebruik dienen te maken van de spoedprocedure. Los van het ongemak en de stress die dit met zich meebrengt is dat immers een zware onvoorziene kost.

Vraag:
Kan het mogelijk gemaakt worden dat ouders ook in Gent bericht krijgen in aanloop naar het vervallen van de kids ID's van hun kinderen? Zo ja, vanaf wanneer? Zo nee, waarom niet?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Het klopt dat enkel volwassenen vandaag een melding ontvangen wanneer hun identiteitsdocumenten vervallen. Dit gebeurt door het versturen van een oproepkaart naar iedereen waarvan de identiteitskaart vervalt binnen de 3 maand.  

Bij kinderen gebeurt dat niet waardoor ook bij ons traditioneel drukker is tijdens de zomerperiode. Door het werken op afspraak komen wij hierbij nooit in de problemen, maar we voelen aan dat het een drukte is die vermeden kan worden.

Het is daarom onze ambitie om vanaf 2022, bij het vervallen van een Kids-ID, een melding uit te sturen. Per kwartaal zullen de ouders, per brief, op de hoogte worden gebracht.  In Gent gaat dit om een 8000 tal kaarten per jaar.

Door het versturen van deze melding lichten we de burger proactief is maar werken we vooral klantgericht en verlichten we de druk op de loketten. Een voordeel voor zowel onze burgers als de medewerkers aan die loketten.

Isabelle Heyndrickx
Schepen van Burgerzaken en Protocol - Ambtenaar van Burgerlijke stand

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.