Ondersteuning vzw Jong

16 juli 2021

De vzw Jong krijgt jaarlijks een structurele subsidie van de Stad Gent. Daarnaast bestaan er ook een aantal aparte convenanten met de vzw Jong voor specifieke projecten zoals bijvoorbeeld het BOP - project.

Vraag:
Graag had ik vanaf 2010 tot en met 2014 een volledig overzicht van de subsidies die  vzw Jong van de Stad Gent kreeg, of in de loop van dit jaar nog zal krijgen. Met telkens de vermelding van de actie/project waarvoor het geld bestemd is en het subsidiebedrag.
Krijgt de vzw Jong ook op andere manieren ondersteuning van de Stad Gent, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van personeel of van infrastructuur? Graag ook hiervan een overzicht.

Mattias De Vuyst
Gemeenteraadslid

Het antwoord van VZW Jong leest u hier.
 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.