Bestek publiek toegankelijke oplaadinfrastructuur

27 augustus 2021

In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad in mei 2021 is intussen werk gemaakt van een bestek voor een nieuwe concessie voor het plaatsen van publiek toegankelijke oplaadinfrastructuur in Gent.

Vraag:
Is er zicht op de timing waarbinnen overgegaan kan worden tot gunning?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:;
De gunning voor dit bestek is voorzien in het najaar van 2021, indien er zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.