Fietsstallingen De Sterre

1 september 2021

De uitbater van de Delhaize vestiging aan de Sterre heeft in april van dit jaar een vraag gesteld voor extra fietsstallingen. Hij merkt een enorme toename van het fietsverkeer en ook de studenten komen uiteraard weer massaal buiten.

Op 1 april heeft hij een ontvangstbevestiging gekregen van Gentinfo doch sindsdien heeft hij hier niets meer over vernomen.

Vraag:
Kunt u laten nagaan of er een extra fietsstalling wordt geplaatst en in voorkomend geval de timing meegeven, met oog op de start van het nieuw academiejaar?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De uitbater kreeg antwoord van het mobiliteitsbedrijf op 14 april, waarin werd aangegeven dat de vraag zou worden meegenomen in de wijkgerichte screening.

Een gebiedsgerichte aanpak is efficiënter dan een ad hoc-aanpak, maar heeft als nadeel dat sommige wijken langer moeten wachten op extra stallingen.

Voor de Delhaize werd reeds op openbaar domein een fietsenstalling geplaatst. Deze stalling uitbreiden op openbaar domein blijkt hier niet te kunnen zonder het hinderen van andere weggebruikers (voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer). Om de hoek, op de Voskenslaan, komt binnenkort wel nog een bijkomende fietsenstalling zoals nu opgenomen in de wijkgerichte screening van de wijk Stationsbuurt-Zuid die werd goedgekeurd op het college van 15 juli 2021.

Delhaize kan ook steeds fietsenstallingen bij plaatsen op de eigen parking op eigen terrein. De uitbater kreeg op 21 mei ook een antwoord van mijn kabinet, onder andere ook met het aanbod om hem in contact te brengen met mensen van de Fietsambassade die hem kunnen adviseren bij aankoop en plaatsing.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.