Tekort aan horecapersoneel

13 september 2021

In mei jl. stelde gemeenteraadslid Mieke Bouve een vraag over het toen al nijpend tekort aan horecapersoneel in onze stad. Dat tekort is op vandaag nog niet weggewerkt, integendeel. De redenen daarvoor zijn gekend. Recent hebben enkele ondernemers in de pers opnieuw aan de alarmbel getrokken. 

Volgens de gegevens van de VDAB gaat het inmiddels om 350 openstaande betrekkingen. In het antwoord van schepen Van Brackevelt tijdens de commissie van mei gaf deze te kennen dat VDAB slechts 1/3de van de vacatures capteert. Dat zou betekenen dat we in onze stad kampen met een tekort van ruim 1000 arbeidskrachten in de horeca.

Vraag:
Wat heeft u inmiddels kunnen ondernemen?
Wat kunt u in de toekomst nog doen?
Zal u een overleg tussen werkgevers en werknemers faciliteren zoals voorgesteld door Unizo Oost-Vlaanderen?

Antwoord:
De krapte die vandaag geldt in de horeca, geldt ook voor de bredere arbeidsmarkt. Het aandeel van de niet-werkende werkzoekenden in de volledige Gentse bevolking op beroepsactieve leeftijd is 9,3%. Dat is historisch laag. Heel veel werkgevers zijn momenteel op zoek naar mensen om hun vacatures in te vullen, denk bv. aan Volvo Cars Gent dat tegen 1 januari 2022 minstens 500 extra personeelsleden zoekt. Ondertussen blijven er nog zo’n 12.200 Gentenaars inschreven bij VDAB als werkzoekende, waarvan afgerond telkens zo’n 5000 mensen langdurig werkloos en/of kortgeschoold.

Het Gentse Arbeidspact, een collectieve strategische agenda van de sociale partners en VDAB, wil die mismatch aanpakken, ook binnen de horecasector. Een van de acties binnen het Arbeidspact is daarom de samenwerkingsovereenkomst met Horeca Forma, het opleidingsfonds voor de sector. Ik verwijs voor de modaliteiten van die lopende samenwerking naar mijn antwoord op uw mondelinge vraag tijdens de commissie MOW van 11 mei 2020.

U vraagt wat ik inmiddels nog kon ondernemen.

Op 27 september jl. had ik overleg met de directeur en de horeca-cel van UNIZO Oost-Vlaanderen. Daar werd overeengekomen dat we samen een sociale media-campagne zullen opzetten die de Gentse studenten toeleidt naar de Gentse horecasector. De campagne werd inmiddels uitgewerkt, met steun van Dienst Werk en Activering, Dienst Economie en StudentInGent. Daarnaast zal UNIZO haar leden oproepen om de openstaande vacatures zeker ook steeds te melden bij VDAB. Zo kunnen de arbeidsbemiddelaars ook actief toeleiden, en krijgen we een beter cijfermatig zicht op de reële omvang van de situatie. We onderzoeken daarnaast ook de mogelijkheid om een bevraging te organiseren om de drempels naar werk in de horeca beter in kaart te krijgen.

Wat de toekomst betreft: uiteraard blijven de acties binnen het Arbeidspact lopen. We evalueren die op regelmatige basis en sturen bij waar nodig, zoals we ook deden tijdens de coronacrisis. De stuurgroep van het Arbeidspact biedt een forum aan de vakorganisaties, aan VDAB en aan VOKA en UNIZO en is dus een goede plek om afstemming tussen de verschillende belanghebbenden te vinden.

Ook de overeenkomst met Horeca Forma wordt hernieuwd binnen het Arbeidspact, die onderhandelingen zijn opgestart. Uiteraard houden we daarbij rekening met de realiteit van vandaag, nl. die schaarste op de arbeidsmarkt. Zo bekijken we welke acties we kunnen opnemen om de instroom van nieuwe doelgroepen in de horeca en in horecaopleiding te verhogen, bijvoorbeeld nieuwkomers of vluchtelingen. Aangezien de krapte zo prangend is, bekijken we ook welke manieren er zijn om instromers in de sector meteen op de werkvloer op te leiden, bv. via een train-the-trainer initiatief. Aangezien die onderhandelingen momenteel nog lopende zijn, kan ik daarover nog geen verder detail meegeven, dat zou voorbarig zijn.

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.