Open Vld peilt naar beleid vestigingssubsidies

15 februari 2007
In de commissie Haven van 15 februari informeerde fractievoorzitter Sami Souguir bij schepen De Clercq naar het reglement inzake vestigingssubsidies

Vraag:

Reglement inzake vestigingssubsidies

Tot voor kort konden handelaars die een nieuwe zaak wilden starten in bepaalde winkelstraten of in bepaalde stadsdelen een beroep doen op het reglement inzake vestigingssubsidies. Dossiers konden ingediend worden tot en met 31 oktober 2006. De doelstellingen van dit reglement waren onder meer:

  • de heropleving van de buurtwinkels en de versterking van de handelsfuncties langs een aantal winkelstraten en invalswegen, die te kampen hebben met kwaliteitsverlies en verschraling van het aanbod
  • de stimulering van nieuwe vestigingen in centrumstraten, zodat nieuwe commerci?le circuits kunnen ontstaan of bestaande worden versterkt
  • de heropleving van de commerci?le centra in de deelgemeenten

Graag had ik hieromtrent volgende vragen willen stellen:

  • Hoeveel handelaars hebben een dergelijke subsidie ontvangen?
  • Wat is het totaalbedrag van de toegekende subsidies?
  • Op welke manier werden de handelaars destijds ge?nformeerd omtrent het bestaan en de modaliteiten van deze reglementering?
  • Werd deze subsidieregeling aan een evaluatie onderworpen?


Antwoord:

1. Hoeveel handelaars hebben een dergelijke subsidie ontvangen?

In totaal werden sinds de inwerkingtreding van het reglement (juni 2005) 15 dossiers goedgekeurd. Zeven dossiers zijn volledig afgehandeld, de subsidies zijn uitbetaald omdat de werken reeds afgerond zijn en de zaak geopend is. Zeven aanvragers moeten nog facturen indienen, ??n aanvraag zit in de laatste fase (controle van de bedragen van de facturen).

2. Wat is het totaalbedrag van de toegekende subsidies?

In totaal werd een bedrag van ? 349.689 toegekend door het college. Pas na afronding van alle dossiers zal het effectief uitbetaalde bedrag gekend zijn. Dit kan enigszins afwijken van het vastgelegde bedrag maar de grootorde is gekend. Gemiddeld betekent gaat dit om een bedrag van ? 23.312.

3. Op welke manier werden handelaars destijds ge?nformeerd omtrent het bestaan en de modaliteiten van deze reglementering?

Om deze nieuwe maatregel bekend te maken werden verschillende wegen bewandeld. Vooreerst werd via de wekelijkse persmededeling een toelichting gegeven over de nieuwe steunmaatregel. Daarnaast werd een website gemaakt die niet alleen deze maar ook de andere steunmaatregelen van de dienst Economie kenbaar maakte. Aan de website werd bovendien in december 2005 ook een actie uitgewerkt in een aantal etalages in het centrum van de stad. Verder werd een vervolgcampagne opgezet (mei 2006) naar de intermediairen waarmee de startende ondernemer in contact komt. In het overzicht van het aantal hits per maand van de website www.eengoedezaak.be worden deze campagnes zichtbaar door de plotse toename van de bezoekers van de site in de periode net na de start van de campagne. Op deze website werden de maatregelen die nu voorlopig niet meer in voege zijn verwijderd. De website blijft bestaan en kan aangevuld worden met deze of eventuele nieuwe steunmaatregelen. Naast deze wegen werden een aantal infosessies gehouden bij specifieke organisaties betrokken bij het zelfstandig ondernemerschap (intermediairen) waaronder unizo, vlao, syntra ea.

4. Werd deze subsidiemaatregel aan een evaluatie onderworpen?

Momenteel is door de dienst Economie een evaluatie lopende. Afhankelijk van deze evaluatie zal ik kijken of een continuering van dit reglement een optie is. Met de nakende begrotingsbesprekingen zal ik hier in overleg met de dienst op korte termijn een beslissing over nemen.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.